Alta er Finnmarks største by, og vinterstid byr innbyggerne på flott iskunst. Norges største ishotell bygges her hvert år, og ved Nordlyskatedralen har ungdommen vært kreative med isblokker. Naturen byr også på sin egen kunst.

 

Iskunst og moderne arkitektur

Alta har drøyt 20000 innbyggere, og er med det den største byen i Finnmark. Vinterturisme med nordlys og utflukter med hundespann på Finnnmarksvidda har blitt en viktig del av reiselivsnæringen både her, og i resten av fylket. Norges største ishotell innredes hvert år i byen. Men det er mer å se på i Alta.

Nordlyskatedralen Alta Kirke stod ferdig 2013, etter fire under bygging. Den har blitt et solid landemerke i Alta sentrum. Kirken er kledt i titan utvendig, og tårnspiret rager 47 m over bakken. Den flotte bygningen representerer moderne arkitektur av ypperste merke. Arkitekter bak byggverket er danske Schmidt Hammer Lassen Architects, og norske Link Signatur.

 

Iskunst foran Nordlyskatedralen.

 

Ungdommelig iskunst

I midten av februar hadde ungdomsskoleelever fra Alta laget isskulpturer under veiledning fra iskunstneren Laila Kolostyak. De nydelige kunstverkene var plassert foran inngangen til Nordlyskatedralen, og det hele var fargerikt lyssatt i den mørke tida av døgnet.

Jeg overnattet tre av fire netter på denne vinterturen på hotellet rett ved kirka, og hadde rikelig anledning til å fotografere iskunsten. I det blå lyset før sola kom opp morgenen var det ekstra flott. Det kunne jeg utnytte, og fant mange spennende motiver foran Nordlyskatedralen.

 

Flott lyssetting av iskunst i Alta.

 

Naturkunst i Eibydalen

Noen kilometer sør for Alta finner vi Eibydalen, et vidt dalføre fylt av furuskog i den flate dalbunnen. Gjennom den går E45 (tidligere riksvei 93) mot Kautokeino. Livsnerven i dalen er Eibyelva, en del av Alta-Kautokeinovassdraget. Den starter der Trangdalselva og Vesterelva møtes, rett nedenfor den store Kløfta i Trangdalen. Eibyelva renner rolig i ganske flatt terreng frem til den møter Altaelva 17 km lengre ned. Elvas kilder finnes inne på Finnmarksvidda, langt inn i Kautokeino kommune.

 

Tykk blåis ligger støtt på Eibyelva i Alta.

 

Mer isfotografering

Den andre dagen på Finnmarksturen kjørte jeg på E45 fra Alta mot Suolovuopmi, i håp om å finne vintermotiver på Finnmarksvidda. Jeg hadde også forhåpninger i Trangdalen, som passeres på veien. Det var overskyet, så lyset var ikke veldig spennende og ikke så godt egnet for store landskapspanoramaer.

Men langs veien fant jeg den nevnte Eibyelva, og den var dekket av tykk, blågrønn is. Vannføringen i elva så ut til å være minimal, så isen var nok dannet tidligere på vinteren. Den hvilte nå for en stor del på den tørre elvebunnen.

 

Luftbobler dekorerer isen på Eibyelva i Alta.

 
Det betød at stedet var perfekt for isfotografering, og da er det sjelden vanskelig å finne interessante bildemuligheter. På Eibyelva var det stor variasjon i isen. Det var store felt med klar is, andre områder hadde blågrønn is med luftbobler. Mange steder omsluttet isen også rullesteiner i elveleiet. Jeg fant mye fint å feste til minnebrikken, så det ble en snau time på isen før turen gikk videre mot Øksfjord.

 

Se flere bilder av iskunst i Alta

 
Publisert 23.02.2018. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.

 

Kategorier: Naturlandskap