Et lite elvejuv ved Veggli i Numedal gjemmer et imponerende byggverk. For drøyt hundre år siden tørrmurte en lokal bonde ei steinbru over juvet, sterk nok til å tåle solide lass med hest og kjerre.

 

Veggli i Numedal

Rollag kommune ligger midt i Numedalen, og dekker snaut 450 km². De ca 1400 innbyggerne bor stort sett i dalføret, med Rollag og Veggli som de største tettstedene. Førstnevnte er kommunesenter med rådhus og administrasjon, mens sistnevnte har størst befolkning.

Her ved Veggli kommer elva Nørdsteåe ned fra Vegglifjell, og rett ved sentrum danner den et lite elvejuv. Over denne kløfta går en ganske spesiell steinbru.

 

Steinbrua ved Omdalen nær Veggli, Numedal.

 

Steinbru fra 1900

Steinbrua ved Omdalen er ikke så veldig gammel. Den ble bygget av bonden Halvor Larsen Vikje rundt 1900, for å skaffe vei fra garden på sørsida av elva, til mølla som lå på nordsida ca 100 m ovenfor brustedet. Det spesielle med brua er størrelsen.

De fleste slike bruer ble på begynnelsen av 1900-tallet bygget i tømmer, og det var snakk om ganske spinkle konstruksjoner. Men her har vi ei brei og solid steinbru, laget for kjøring med hest og kjerre.

 

Imponerende byggearbeid over elvejuvet.

 

Tørrmurt med lokal stein

Steinbrua er tørrmurt med det som helt tydelig er lokal byggestein. Den har samme form som det lagdelte fjellet som omgir byggverket, og brua går nesten i ett med terrenget. Den krysser juvet der det er på sitt dypeste, men også smaleste.

Det kan ikke ha vært lett å få på plass grunnsteinene over elvekløfta, så det er utvilsomt et godt stykke ingeniørarbeid å få konstruert og bygget denne steinbrua. Brua er uvanlig solid, og er bygget for å tåle tunge lass.

 

Steinbrua går nesten i ett med terrenget ved Nørdsteåe.

 

Gammelt brusted

Det er mye som tyder på at stedet har hatt bru lenge før den virksomme bonden bygde steinbru over elva. Veien opp fra juvet på nordsida, og veien fra gårdene sør for elva møtes nettopp her ved brustedet.

I et brev fra 1457 er det nevnt en halv kvern-andel i “Omdalenom”. Dette må bety at gården Gladheim (som Omdalen hører til) har hatt kvern sammen med gårdene på nordsida av elva, trolig så tidlig som før svartedauen i 1349-50.

 

Nørdsteåe byr på fine fotomotiv.

 

Fine fotomotiv

Jeg besøkte det imponerende byggverket helt i begynnelsen av juni, en varm fredag ettermiddag. Det var et takknemlig objekt å ta bilder av, i tillegg fant jeg flere fine fotomotiv langs Nørdsteåe ovenfor steinbrua.

Vannføringen var temmelig sparsom, etter det varme og tørre været som preget store deler av mai i år. Det betyr at det blir en tur til hit en gang når høstregnet forhåpentligvis har gitt elva litt større volum.

 
Kilder:
Rollag kommunes informasjonstavle på stedet.

 

Se flere bilder av steinbrua

 
Publisert 22.06.2018. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.

 

Kategorier: Kulturminne