På denne turen skal vi krysse både fjell og daler øst for Langfjella. Det blir glimt fra både natur og kultur, med stopp ved gamle steinbruer, flotte stavkirker og folkemuseum. Og været spiller på lag.

 

Hjemover

Den første junihelga ble tilbragt på tur til Elverum, og hjemturen gikk over dal og fjell i innlands-Norge. Den gikk i et strålende søndagsvær, helt i tråd med hvordan sommeren har vist seg på Østlandet i både mai og juni.

Jeg la reiseruta gjennom kommuner som hadde et noe skralt bildeutvalg i arkivet, og den første på lista var Søndre Land i Oppland.

Bilturen gikk langs idylliske Trevatna, som egentlig er ett vann med noen mer eller mindre tydelige innsnevringer. Fint var det i alle fall, med gårds- og hyttebebyggelse langs sjøen. Ved Hov fotograferte jeg den fine trekirka på stedet.

 

Ved idylliske Trevatna i Søndre Land, Oppland.

 

Dokkadeltaet

I nordenden av Randsfjorden, delt mellom de to kommunene Norde og Søndre Land, ligger Dokkadeltaet. Det dannes der elva Dokka munner ut i innsjøen, og er vernet som naturreservat. Deltaet har stor betydning for trekkfugl, og har også status som Ramsar-område. Dette er våtmarksområder vernet gjennom en internasjonal avtale om bevaring og bærekraftig bruk av slike områder.

Dokkadeltaet byr på store gruntvannsarealer, sump, strandenger og mudderbanker. Det er rasteplass for mange våtmarks-trekkfugler, og hekkeplass for flere vadefuglarter. Over 200 fuglearter er påvist innenfor naturreservatet. Ved Våten på sørsiden av deltaet er det bygget utsiktstårn og brygge, og her svingte jeg innom på turen min.

 

Garnfiske i Dokkadeltaet, Randsfjorden.

 

Imponerende steinbru

Beveger man seg videre vestover fra Land havner man i Etnedal. Her finner vi Lunde bru, en tørrmurt steinhvelvsbru som er Norges lengste i sitt slag. Den er hele 132 m lang, og hovedhvelvet spenner over 21 meter.

Brua er et imponerende byggverk som stod ferdig i 1829. Den er fortsatt i bruk på fylkesveien gjennom dalen, og godkjent for totalvekt inntil 50 tonn. Jeg besøkte brua for første gang for et par år siden, men i motsetning til da strålte sola nå fra skyfri himmel. Resultatet ble lysere og mer fargerike bilder denne gangen.

 

Lunde bru i Etnedal, Oppland.

 

Bergflagg

I Maslangrudberget vest for Høljerast er det malt et stort norsk flagg høyt oppe i den stupbratte fjellveggen. Dette er et av fem bergflagg i Valdres-området, og det er også det eldste av dem. Flagget ble malt i anledning et dobbelt-bryllup nede i bygda sommeren 1897.

Det var før unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige, og kunne oppfattes som en sterk politisk provokasjon. Malerne utsatte seg dermed for en viss fare, men valgte allikevel å utføre arbeidet iført hvite skjorter slik at bryllupsgjestene kunne følge med dem. Høydeskrekk hadde de i alle fall ikke.

 

Bergflagget i Maslangrudberget, Etnedal.

 

Over Golsfjellet

Fra Leira i Valdres går fv 51 over Golsfjellet til Gol i Hallingdal. Fjellet er vidstrakt og flatt rundt 850 m.o.h., og et populært utfartsområde, spesielt vinterstid. Flere gamle setergrender ligger spredt blant åpne flyer og fjellskog.

Jeg tok en avstikker langs en humpete grusvei til Saravollen og Lyservollen ved Møni, og fant et flott og åpent landskap med vidt utsyn. I nordvest ruver fjellene i Hemsedal, med Ranastongi på 1900 m.o.h. godt synlig. I nord skimtes flere topper i Jotunheimen, bl.a. fjellene mellom Bygdin og Gjende. Her er Store Knutsholstinden blikkfang, den rager 2341 m.o.h.

 

Ved Lyservollen på Golsfjellet.

 

På Gol bygdemuseum

Gol bygdemuseum ligger i lia ovenfor Gol sentrum i Hallingdalen. Det består i hovedsak av husene fra gården Skaga, som ble delt i to i 1771. Tunet omfatter den søndre delen av gården, med stue, låve, loft og staller.

Den siste bonden solgte gården til Hallingdal Høgskulelag, som bygde folkehøgskole rett nedenfor i 1958. Samtidig ble det gamle tunet med sine sju bygninger museum, sammen med alt av innbo. Senere har museet anskaffet fem hus til, og er i dag en del av Hallingdal Museum.

 

Stue på Gol Bygdemuseum, Hallingdal.

 

Videre til Numedal

Jeg fortsette reisen fra Gol sørover Hallingdalen mot Nesbyen, og herfra gikk turen over nok et lavlandsfjell til Rødberg i Numedal. Ved Nore litt lengre ned i dalen ligger Nore stavkirke, bygget ca 1170. Den ble bygget som korskirke med svalganger, kor og korsarmer med apsis.

Dette var sjeldent på byggetiden, og man kjenner ikke til andre kirker i Norge eller Europa som kan ha vært forbilde for den aktuelle konstruksjonen. Kirka ble delvis ombygd på 1600- og 1700-tallet, og har rester av flott dekormaling fra 1655 og 1683. Den har også rik og kunstferdig utført treskurd.

 

Nore stavkyrkje, Numedal.

 

Over Vegglifjell

Fra Veggli i Rollag bar det igjen over Vegglifjell, et fint fjellområde mellom Tessungdalen i Telemark og Numedal. De lavereliggende delene er dessverre sterkt preget av hyttebygging, en etter mitt syn altfor omfattede virksomhet i norske naturområder både i fjell-, skog- og kystlandskap.

Men oppe over tregrensa virker det mer urørt, med unntak av de mange godt brukte stiene. Det er god utsikt mot Gaustatoppen og andre Telemarks-fjell i vest, mens Numedalen strekker seg ut i motsatt himmelretning.

Fra fjellet gikk turen videre ned gjennom nedre deler av Tessungdalen, langs TInnsjå, videre via Hjartdal og Heddal, før jeg kjørte inn i garasjen hjemme i Bø. Det ble en skikkelig fin tur gjennom østlandske dalstrøk og lavlandsfjell.

 

Nær Killingskardet på Vegglifjell, Numedal.

 

Oppdatering 1.1.2020: Oppland er nå slått sammen med Hedmark til det nye Innlandet fylke.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 05.07.2018. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.