På grensen mellom Holmestrand og Øvre Eiker ligger et heller sjeldent fenomen i norsk sammenheng. Det er snakk om en naturlig steinbru, formet av naturens sterke eroderende krefter. Den har ikke overraskende fått navnet Trollbrua.

 

Ved Eikeren

Innsjøen Eikeren ligger mellom Vestfossen i Viken fylke, og Holmestrand i Vestfold og Telemark. Den er rundt 20 km lang, og ganske dyp med 156 m. Sjøen dekker drøyt 27 km², og er med det nummer 56 på lista over Norges største innsjøer. I sørenden ligger det gamle industristedet Eidsfoss.

Litt sør for midten av Eikeren finner vi gården Tryterud. Den ligger på østsiden av sjøen, der Tryterudelva kommer ned fra skogsåsene mellom Eikeren og Konnerud ved Drammen. Snaue tre kilometer oppe i vassdraget har elva skapt et geologisk kunstverk som er ganske sjeldent i Norge.

 

Ved Trollbrua over Tryterudelva.

 

Trollbrua over Tryterudelva

Tryterudelva har gravd ut ei relativt dyp elvekløft, og nede i bunnen har elva skapt et naturfenomen vi ikke finner maken til så mange steder i landet vårt. Her ligger Trollbrua, ei naturlig steinbru som står i en vakker bue over elveløpet.

“Brua” er 7-8 m høy, og en tanke smalere i bredden. Brua danner en kort tunnel for elva, og er ganske renskåret i den rødlige berggrunnen. Den består av alkalifeltspatgranitt, eller ekeritt, som er en grovkornet og stedvis porfyrisk bergart i dette området.

Formasjonen er skapt av naturlige erosjonsprosesser, antakelig ved at elvevann har presset seg inn i svakhetssoner i fjellet. Frostsprenging har så løsnet deler av fjellet over tid, og skapt Trollbrua slik den fremstår idag. Jeg kjenner ikke til større elveeroderte steinbruer i Norge, men langs kysten og i enkelte fjellområder finnes naturlige steinspenn i flere varianter. Eksempler er Kirkeporten ved Nordkapp, og Kongeporten på Senja.

 

Trollbrua fra oversiden.

 

Gammel turistattraksjon

Trollbrua ble beskrevet som turistattraksjon allerede i 1895. Da nevnte Johan Vibe stedet i bokverket «Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet». Oppføringen lød slik:

“Tryterudbækken løber i sit nederste parti gjennem en trang kløft mellem høie og bratte lier. Nede i bunden af denne kløft gaar der en naturlig klippebro over elven. Broen, der bestaar af fast fjeld, hvorunder elven har gravet sit løb, er 3 à 4 meter bred og 5 à 6 meter lang.

Hvælvingen under broen er 7 à 8 meter høi. Fra nordsiden kan man uden vanskelighed klatre ned igjennem Lien og spadsere ud paa broen, paa hvis overflade der vokser krat og busker. Fra sydsiden derimod er den utilgjængelig, da den her ender i de steile fjeldsider, der begrænser kløften mod syd.”

 

Veiviser mot Trollbrua.

 

Vår tur

En fin dag mot slutten av mai tok jeg med min datter på tur, og vi stoppet ved Hellemoen rett sør for Tryterud, på østsiden av Eikeren. Langs fylkesvei 35 ligger det her en fin parkeringsplass med informasjonstavle.

En skogsbilvei går opp mot åsene på motsatt side av veien, og den fulgte vi oppover lia. Veien går på sørsiden av Tryterudelva, og stiger ca 250 høydemeter frem til der en kort sti tar ned i elvekløfta. Da har vi gått ca 2,8 km, og et skilt viser vei til Trollbrua.

 

Trollbrua over Tryterudelva.

 
Vi brukte rundt 45 minutter fra parkeringen og frem til Trollbrua, hvor vi naturlig nok tok oss god tid til matpause og fotografering. Fjellformasjonen er et imponerende naturens verk, og vel verdt turen opp.

Jeg kommer sikkert til å besøke den flere ganger, siden lyset denne dagen ikke var det beste for å fotografere et slikt landskap. Overskyet høstvær passer nok bedre, og kanskje det blir finere med litt større vannføring i elva.

Den godeste Johan Vibe overdrev nok litt i sitt bokverk fra 1895, for fjellsidene på nordsiden av elva var ikke så mye brattere enn på sørsiden. Vi gikk derfor opp der, og fulgte en annen skogsbilvei ned til fylkesveien igjen. Dermed ble turen til en runde.

Veien på nordsiden av Tryterudelva var eldre og mer koselig å vandre på enn den nyere og større veien på sørsiden. Vi brukte drøye to timer på hele turen, en fin rundtur med en flott naturattraksjon som høydepunkt.

 

På skogsbilvei mot Tryterud ved Eikeren.

 

Kilder:
Eikeren, Wikipedia.
Trollbrua ved Eikeren, Lokalhistoriewiki.no.
Berggrunn – Nasjonal berggrunnsdatabase, Norges Geologiske Undersøkelse.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 26.06.2020. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.