Oscarsborg festning ligger midt i det smale Drøbaksundet, der Oslofjorden er på det trangeste. Festningen ble bygget for å beskytte Oslo mot sjøveis angrep, og er mest kjent for det som skjedde 9. april 1940.

 

Historisk forsvarsanlegg

Byen Drøbak ligger på østsiden av Oslofjorden, der den er på sitt smaleste. Drøye 1300 meter skiller Neset på Hurumlandet fra Kopåsen ved Drøbak. Dette er Drøbaksundet, og midt i sundet ligger Kaholmene. Her finner vi Oscarsborg festning, et av landets mest kjente historiske forsvarsanlegg.

Oscarsborg ble anlagt for å beskytte Oslo. Økt rekkevidde på artilleri hadde ført til at Akershus festning ikke lenger kunne beskytte hovedstaden.

Men Oscarsborg er mer enn festningen midt i sundet. Betydelige anlegg finnes også på begge landsider, og under vann ute i fjorden. Det kommer vi snart tilbake til.

 

Oscarsborg festning i Drøbaksundet.

 
Oscarsborg ved Drøbak er utvilsomt mest kjent for senkingen av Blücher 9. april 1940. Men allerede på Christian IV’s tid var det militære installasjoner ved Drøbaksundet. På 1640-tallet ble det trolig bygget et såkalt blokkhus på Søndre Kaholmen. Det sto der til rundt 1660, og etter det var Drøbaksundet uten befestning en lang periode.

Det skulle gå nesten to århundre før det ble tatt en beslutning om å befeste Drøbaksundet skikkelig. Riktignok ble det bygget skanser for kanoner i 1814, men først i 1847 sto Havnefortet på Søndre Kaholmen ferdig. Året etter var Østre og Vestre Strandbatterier ferdig, og anlegget hadde da 34 kanoner. Samme år ble trolig også Hovedfortet påbegynt.

Kong Oscar I kom på besøk til festningsanlegget i 1855, det var da såpass ferdig at det kunne inspiseres. Det var ved dette besøket festningen fikk sitt navn.

 

Ved Hovedfortet på Oscarsborg.

 

Raskt foreldet

I 1856 sto Hovedfortet i all hovedsak ferdig, men de neste årene ble det stadig gjort forbedringer og bygget tillegg til anlegget. Oscarsborg ble etter hvert omtalt som “en av Nord-Europas sterkeste festninger”. Til tross for dette ble det fort klart at anlegget var foreldet. Årsaken til det var den samtidige utviklingen av krigsskip og skyts.

Oscarsborg måtte fornyes fort dersom festningen skulle opprettholde sin militære relevans, som det het. Allerede i 1865 ble det derfor tatt til orde for å anskaffe nye og større kanoner til utplassering på spredte batterier, både på landsidene og holmene i sundet. Det skulle også etableres flere minelinjer.

 

Ved Hovedfortet på Oscarsborg.

 
I 1879 sto et av de mest spektakulære enkeltelementene ved Oscarsborg ferdig. Jetéen er en undersjøisk mur på opptil 20 m høyde, og inntil 50 m bredde ved vollfoten. Den er 1,5 km lang, og går fra Søndre Kaholmen og sørover til Småskjær. Derfra strekker den seg vestover inn til Slottet på Hurumlandet. Toppen er ca fire meter bred, og ligger 2 m under vann.

Drøbak-jetéen er et enestående byggverk i Norge, og hindrer store skip i å passere. To åpninger sørger for sikker passasje for småbåttrafikken, mens større skip fremdeles må bruke Drøbaksundet på østsiden av Kaholmene.

 

Oscarsborg festning i Drøbaksundet.

 

Videre utbygging

Festningens viktigste kanonbatteri er antakelig Hovedbatteriet, som ligger helt i front på Søndre Kaholmen. Her er seks åpne kanonstandplasser, tre av dem er opptatt av 28 cm-kanonene kalt Moses, Aron og Josva. Hovedbatteriet er en stor konstruksjon i 200 m bredde, og ble påbegynt i 1870-årene.

Oscarsborg fortsatte å vokse frem mot 1905. Det kom eget sykehus, flere kaier og flere batterier ute på Kaholmene. Men festningen ekspanderte også på landsidene og de andre øyene ved Drøbaksundet.

Husvik-batteriet på Drøbak-siden ble ferdig i 1894, og noen år senere kom Kopås-batteriet like i nærheten. Samtidig fikk Håøya større ildkraft med Øvre toppbatteri.

Flere utbygginger og tillegg fulgte, men etter 1905 skjedde lite på anleggsiden ved Oscarsborg frem til 1940.

 

Kanonstillinger ved Oscarsborg.

 

9. april 1940

Som nevnt er Oscarsborg mest kjent for hendelsene den 9. april 1940. Tidlig om morgenen kom en tysk angrepsgruppe seilende inn Oslofjorden, med det enorme krigsskipet Blücher i spissen. Da skipene nærmet seg Oscarsborg, ga kommandanten oberst Birger Eriksen ordre om å skyte med skarpt mot inntrengerne.

Klokka 04.21 falt de første skuddene, og Blücher ble truffet av to fra de to 28 cm-kanonene som var bemannet denne morgenen. Blücher og et annet skip i gruppen ble også truffet av skudd fra Kopås og Husvik batterier.

 

Ved Østre strandbatteri, Oscarsborg.

 
Men det var torpedo-batteriet på Nordre Kaholmen som ga nådestøtet til Blücher. Kl 06.22 sank skipet etter å blitt truffet av to torpedoer fra batteriet. De andre skipene trakk seg tilbake utover Oslofjorden. Men festningen ble deretter utsatt for et kraftig og langvarig luftangrep, og festningen ble overgitt til tyskerne 10. april.

Oscarsborg fikk store skader i angrepene, men det er liten tvil om at festningens innsats bidro til å forsinke den tyske invasjonen. Dermed fikk Kongen, regjeringen og Stortinget tid til å forlate hovedstaden og etter hvert landet.

Da freden kom fikk oberst Eriksen både anerkjennelse og kritikk for å ha åpnet ild mot tyskerne 9 april. Men kritikken stilnet etter hvert, og Eriksen ble høyt dekorert. I dag anses han som en besluttsom militær leder og krigshelt.

 

Kveld ved Oscarsborg festning.

 

Oscarsborg i dag

Skadene etter bombingen ble reparert, arbeidet ble avsluttet i 1959. Utbygging av luftvern ble prioritert i denne perioden, men etter hvert ble Forsvarets aktivitet rettet mot utdanning. Stridselementet ble gradvis redusert.

Militær aktivitet på Oscarsborg opphørte i 2002. Festningsanleggene er nå en del av Oscarsborg museer. Det drives hotell med konferansefasiliteter, restauranter og gjestehavn på Kaholmene. I tillegg holdes mange ulike kulturelle arrangementer her, og området er flittig brukt til rekreasjon og friluftsliv.

 

Kveld ved Oscarsborg festning, Oslofjorden.

 
Det er Staten ved Forsvarsbygg som eier Oscarsborg. Den er en av Norges åtte salutterende festinger, og er av stor nasjonal- og militærhistorisk verdi. I tillegg er det verdier av teknologi- og arkitekturhistorisk art, og Oscarsborg utgjør et betydningsfullt kulturmiljø.

Oscarsborg er definert som et av landets 14 nasjonale festningsverk, og store deler av anlegget ble fredet av Riksantikvaren i 2014.

Vi har vandret rundt på Søndre Kaholmen en varm og stille midtsommerkveld, og resultatet kan du se via bildelinken under. Et besøk på Oscarsborg kan varmt anbefales både store og små.

 

Sommernatt ved Oscarsborg festning.

 

Kilder:

Erlend Hammer, Ole F. Berg: Oscarsborg festning, Store Norske Leksikon (hentet 28.07.2022).

 

Se flere bilder fra Oscarsborg

 
Publisert 12.07.2022. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.