Nordland kan by på Norges tetteste forekomst av grotter og annet såkalt karstlandskap. Elva Glomåga i Rana har gjennom tusenvis av år formet en naturlig skulpturpark, med et rikt utvalg av jettegryter og vakre fjellformasjoner.

 

Svartisen og Glomdalen

Svartisen er Norges nest største isbre. Den dekker omtrent 370 km², og ligger i kommunene Rana, Rødøy og Meløy i Nordland. På 1700-tallet var Svartisen én sammenhengende bre, men er i dag delt i to, i en vestlig og en østlig del. Breen deles i to av dalførene Vesterdalen og Glomdalen. Her renner breelva Glomåga, som drenerer store deler av smeltevannet fra breen.

Det er et nakent og storslått landskap mellom brekappene, som heldigvis er vernet i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Men vi skal kikke nærmere på et naturfenomen som ligger utenfor nasjonalparken, lengre ned i vassdraget. Men aller først må vi vite litt om relevant geologi.

 

Ved Marmorslottet i Glomåga.

 

Karstlandskap

Karst er navnet på et område på grensen mellom Slovenia og Italia. Det var her man først oppdaget og forsket på det vi i dag kaller karstlandskap. Karst byr på landformer dannet gjennom oppløsning av lettløselig berggrunn gjennom kjemiske reaksjoner med vann og luft.

Typiske bergarter som er utsatt for slik oppløsning inneholder mye kalsium, som kalkstein og dolomitt. Det er stort sett karbonsyre dannet fra vann og CO2 som løser opp bergartene, og danner grotter, synkehull og en mengde andre karakteristiske formasjoner.

Nordland fylke, og da særlig distriktene Salten og Helgeland, er særdeles rikt på karstlandskap. Her finner vi de største og lengste grottesystemene i landet, som f.eks. Setergrotta og Grønligrotta i Rana. Andre eksempler på flotte karstlandskap finnes på Glomfjellet, som ligger på nordsiden av Svartisen.

 

Fjellformasjon ved Marmorslottet i Glomåga.

 

Marmorslottet

Tilbake til Glomåga. En drøy kilometer sør for nasjonalparkgrensa treffer elva et område med marmor, som er en kalsiumrik bergart. Her har det fossende brevannet skapt en naturlig skulpturpark med de mest utrolige formasjoner.

Det er jettegryter og renner i den strukturrike marmoren, og kvasse spir og hyller henger ut over den buldrende elva. Det er et vakkert og dramatisk naturfenomen, og for en geologisk interessert naturfotograf er det uten tvil et skikkelig mekka.

 

Fjellformasjoner ved Marmorslottet i Glomåga.

 
Marmorlottet ligger en halvtimes gange fra bilvei, nord for Langvatnet ved Mo i Rana. Det er en flott naturperle, men dette landskapet er også sårbart. Derfor er noe av den tidligere tilretteleggingen ved attraksjonen nå fjernet, i et forsøk på å begrense ferdselen. Bl.a. er trapper fjernet, og siden det er bratt terreng langs Glomåga, kan nok mange nå oppleve turen frem til Marmorslottet som litt utsatt. Spesielt dersom det er vått.

Uansett oppfordres alle besøkende til varsom ferdsel, og ikke etterlate seg spor eller søppel i området. Noe som burde være en selvfølge overalt hvor du ferdes i naturen. God tur!

 

Fjellformasjoner ved Marmorslottet i Glomåga.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 07.01.2020. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.

 

Kategorier: GeologiNaturlandskap