Ikke langt fra Langesund i Bamble ligger Rognsflauane naturreservat. Området ble fredet for å bevare et særpreget og forholdsvis uberørt kystnært barskogområde på kalkgrunn. Det er også et mye brukt friluftsområde. Bli med på tur!

 

En perle på Grenlandskysten

Rognsflauane naturreservat ble fredet i 1993. Formålet er “å bevare et særpreget og forholdsvis uberørt kystnært barskogområde på kalkgrunn med flere rike barskogsamfunn. Området har en større barlindbestand og en spesielt rik og variert flora.”

Rognsflauene består av kalkrik berggrunn, og ligger innerst i Rognsfjorden vest for Langesund i Bamble, Telemark. Mot vest stuper bratte fjellvegger ned mot åkrene ved Rogn, og ned i Rognsfjorden. Du har sikkert sett dem om du har kjørt forbi på gamle E18 mellom Lasses kro og Bamble kirke.

Innenfor stupkanten er terrenget ganske flatt, og skrår etter hvert slakt mot Gjømle og Sandvika i øst. Her vokser mest furu, men andre mange treslag finnes spredt i hele området.

 

Kalkfuruskog på Rognsflauene, Bamble.

 
Naturreservatet er vegetasjonskartlagt, og byr på en svært artsrik skog som er dominert av flere typer kalkfuruskog og lågurtgranskog. Det er også innslag av edelløvskog, og en bestand av barlind finnes i kalkfuruskogen.

Sammen med det tilgrensende naturreservatet Tangvald er dette et svært variert skogområde med mange sjeldne og interessante arter og vegetasjonstyper. Men hvorfor er berggrunnen i området så rik på kalk? Da må vi kikke nærmere på geologien, for Rognsflauene danner sørgrense for det godt kjente Oslofeltet.

 

Kveldssol på Jypleviktangen ved Rognsfjorden, Bamble.

 

Oslofeltets geologi

Oslofeltet er det geologiske navnet på et område som strekker seg fra nettopp Langesund på Telemarkskysten i sør, til Mjøsa i nord. Feltet ble dannet etter en stor innsynkning av jordskorpen, men lenge før denne innsynkningen var området dekket av hav. Gjennom de geologiske periodene kambrium, ordovicium og silur, kjent som kambrosilur, ble dette havet langsomt fylt med sedimenter.

Havet hadde et svært rikt dyreliv gjennom hele den geologiske epoken, som varte fra 540 til 415 millioner år siden. Enorme mengder døde alger og sjødyr ble etter hvert dekket av slam- og sandlag på havbunnen. Rester av planter og dyr ble bevart som fossiler da lagene senere ble kittet sammen til kalkstein og skifer.

Karbon- og permtiden varte fra rundt 359 til 252 millioner år tilbake i tid. Da var oslofeltet et vulkansk område, og flere steder dekket svære lavastrømmer de gamle, fossilrike lagene fra kambrosilur-perioden.

 

Kveld i Skinvika ved Rognsfjorden, Bamble.

 

Kveldstur på Rognsflauene

Opp gjennom jordas historie har spenninger i jordskorpa ført til større eller mindre forkastninger mange ganger. For Oslofeltets del sank det inn langs forkastninger på vest- og østsiden. Den viktigste hendelsen var den kaledonske fjellkjedefoldningen mot slutten av silurtiden. Da ble kontinentalplatene fra øst og vest skjøvet sammen, noe som førte til dannelsen av en av de største fjellkjedene vi kjenner til i hele jordklodens historie.

Det er hovedsakelig vulkanske bergarter fra permtida som utgjør Oslofeltet i dag. Men under lavabergartene ligger intakte lag fra kambrosilur, der du kan observere de fossilrike lagene med egne øyne. Et av stedene du kan se disse lagene, er her ved Rognsflauene. Bergartene her er rundt 400 millioner år gamle.
 

Flott utsikt fra Rognsflauene mot Rognsfjorden.

 
Rognsflauene er et viktig friluftsområde for befolkningen i Porsgrunn og Bamble. Flere stier leder deg gjennom skogen, langs kanten av stupene mot Rogn og Rognsfjorden, eller til strender og bukter langs resten av kystlinja.

I midten av oktober tok jeg en kveldstur i naturreservatet. Jeg parkerte ved Tangvallveien (fv 3352) omtrent der en av hovedstiene i området krysser veien. Så fulgte jeg den sørover gjennom furuskogen.

Stien går stort sett 50-100 meter innenfor kanten av stupene, men flere steder går avstikkere til flotte utsiktspunkter mot Rognstranda og Rognsfjorden. En sti går sågar ned til Rognstranda camping.

 

Kveld på Jypleviktangen ved Rognsfjorden, Bamble.

 
Målet for turen var Jypleviktangen, som bokstavelig talt danner sørspissen på naturreservatet. Dit kom jeg etter drøyt tre kilometers vandring. På den nakne odden blir kambrosilur-bergartene svært godt synlige. De lett skråstilte sedimentlagene danner lange, fine linjer som forsvinner i sjøen.

Jypleviktangen byr på et minst 270 graders panorama mot salt sjø, og er et perfekt sted for å fotografere solnedgang og etterfølgende blåtimelys. Som var akkurat derfor jeg var der. Himmelen var helt blå når jeg kom, men fargene skiftet til et lilla spekter da sola sank under horisonten. Før det igjen gikk over til mørkeblått.

På returen til bilen valgte jeg å følge stien langs sjøen inn til Sandvika, og derfra følge grusveien ut til Tangvallveien. Jeg hadde glemt hodelykta, så de ble veldig mørkt på slutten. Men det gikk fint, og hele runden er ca 7,5 km lang. Jeg var ute i underkant av fire timer, men en time gikk med til fotografering på Jypleviktangen.

 

Kveld på Jypleviktangen ved Rognsfjorden, Bamble.

 

Kilder:
Fossilforekomst Oslofeltet, informasjonstavle (hentet 09.05.2022).
Naturbase faktaark – Rognsflauane naturreservat, Miljødirektoratet (hentet 26.12.2023).

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 26.12.2023. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.