Her er mer materiale fra vårt analoge bildearkiv, nå digitalisert og ferdigbehandlet. Vi tar turen til to helt forskjellige skogsmiljøer. Det ene miljøet er skrint og tørt, mens det andre oppleves som frodig og grønt.

 

Skrinn furuskog på Hisåsen

Sørlandet kan skilte med både varmekjær edelløvskog med eik og bøk, men også tørr og skrinn furuskog over knatter og knøs. Det er sistnevnte vi skal besøke først i denne bildeserien.

Lillesand ligger lengst vest av Aust-Agders kystkommuner, og den høyeste toppen i kommunen er Hisåsen. Den ligger på kommunegrensa mot Grimstad i østm og når 235 m.o.h. Her, som på mange andre heier i dette området, vokser krokete og glissen furuskog. Mye bart fjell stikker frem her og der, og mange steder finner vi døde trær. De står som naturens egne skulpturer i skogslandskapet, og på Hisåsen finner vi typisk kystfuruskog for Sørlandet.

 

Krokete tørrfuru på Hisåsen i Lillesand.

 

Friluftsliv i skogen

Små og store vann fyller mange av dalsenkningene i Lillesands skogsområder, og det varierte terrenget blir mye brukt til friluftsliv. Turen til Hisåsen starter gjerne fra bommen ved Plankevollen nær Vatne, helt øst i Lillesand kommune. Følg så grusveien fra bommen ca 2,2 km, og hold til høyre der veien deler seg. Drøyt 100 m etter veidelet tar en sti opp til høyre. Fortsett turen på denne ca 1 km til topps på Hisåsen, eller Storerøys som den også kalles.

I påsken 2003 var vi en gjeng naboer og venner som overnattet under åpen himmel på Søndre Hisåsen, eller Lillerøys. Denne toppen ligger rett sør for Hisåsen, naturlig nok. Det ble en fin opplevelse med bålkos i fint og stille påskevær. Jeg fotograferte litt av skogen rundt oss, både i kveldslyset og da sola stod opp den påfølgende morgenen.

 

Tørr furuskog på Hisåsen i Lillesand.

 

Vår i Bøkeskogen

Bøkeskogen i Larvik er Norges første offentlige friområde, gitt til byens befolknig av godseier Treschow i 1884. Det 300 mål store området troner på toppen av Vestfoldbyens sentrum, og strekker seg opp mot Farrisvannet i nord. I 1980 ble skogen vernet som landskapsvernområde med hjemmel i Naturvernloven. Bøkeskogen er idag i Statskogs eie, som også driver skjøtsel etter en vedtatt forvaltningsplan. Skogen skal holdes noenlunde åpen, med muligheter for ferdsel.

Det er anlagt gangveier og turløyper, og det er fint å oppleve stemningen her en vårdag når hvitveisen blomstrer mellom de mørke bøkestammene. Under et høyt tak av trekroner skapes et variert og spennende lysspill, og skogen har en særegen romklang som gir fuglesangen en ekstra dimensjon. Rett nord for verneområdet ligger Utsikten, med fint utsyn mot Farrisvannet.

 

Aprilfarger i Bøkeskogen ved Larvik.

 
Bøkeskogen har helt siden 1800-tallet vært brukt som utfluktssted for Larviks befolkning, og den er mye brukt til markeringer og byfester, f.eks. er Bøkeskogen et naturlig samlingspunkt på 17.mai. Rett ved hovedporten finner vi dessuten Bøkekroa, et meget populært spisested med god mat. Den serveres med levende jazzmusikk hver fredag i sommerhalvåret. Like ved ligger en friluftsscene som ofte brukes til ulike musikkarrangement.

I slutten av april 2003 var jeg på et par jobbreiser til Oslo, og stoppet to ganger ved Bøkeskogen. Det var grå og fuktige dager, men selv om bøketrærne stod ganske så nakne enda, var skogbunnen pyntet med nydelig hvitveis. De svarte bøkestammene danner en herlig kontrast til den fargerike skogbunnen, og gjorde det umaken verdt å stoppe for litt fotografering.

 

Fuktig vårdag i Bøkeskogen ved Larvik.

 

Oppdatering 1.1.2020: Aust-Agder er slått sammen med Vest-Agder fylke til det nye Agder fylke. Vestfold er slått sammen med Telemark til det nye Vestfold og Telemark fylke.

 

Se flere bilder fra skogene

 
Publisert 29.01.2018. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.