Ved Grovane i Vennesla ligger flere store kulturminner. Et av dem er den fire kilometer lange tømmerrenna som ble bygget for å få tømmeret trygt forbi fossene i Otra. I dag er renna blitt turvei.

 

På tur til Vennesla

Den siste helga i april ble også tilbragt hos barna på Sørlandet. Og fortsatt var landsdelen velsignet med et nydelig vårvær, med sol og skyfri himmel. En av dagene tok jeg med sønnen min på tur til Vennesla, som ligger rett nord for Kristiansand. Kommunen har rundt 14000 innbyggere, hvor tre fjerdedeler bor i tettstedene Skarpengland og Vennesla. Sistnevnte er kommunesenter.

Noen kilometer nord for kommunesenteret finner vi Grovane. Dette er et gammelt jernbaneknutepunkt, hvor Sørlandsbanen og Setesdalsbanen møtes. Den sistnevnte er nedlagt forlengst, det skjedde i 1962.

Setesdalsbanen var opprinnelig 78 km lang, smalsporet, og gikk mellom Kristiansand og Byglandsfjord i Setesdalen. I dag er bare 8 km bevart, men den benyttes til gjengjeld som museumsjernbane i sommersesongen. Veterantog kjøres hver helg fra juni til august. Setesdalsbanen er imidlertid ikke det eneste kulturminnet ved Grovane.

 

På tur i tømmerrenna ved Grovane, Vennesla.

 

Lang tømmerrenne

For å fløte tømmer forbi vanskelige fosser og stryk i denne delen av Otra, ble det bygget en ca 4 kilometer lang tømmerrenne. Den var til særlig hjelp når vannstanden i elva var lav. Renna ble bygget i årene etter andre verdenskrig, og er den lengste i sitt slag i Norge. Den er restaurert og vedlikeholdt som et unikt kulturminne, og deler av tømmerrenna benyttes idag mye som turvei.

Tømmerrenna går fra Steinsfossen til Beiehølen, og turområdet kom i 2016 med på NAF’s liste over Norges 80 fineste friluftsområder. Det er en interessant og spesiell vandring langs Otra, og stedvis langs den nevnte Setesdalsbanen.

 

Tømmerrenna ved Grovane, Vennesla.

 

Den gamle tømmerrenna krysser Otra på bru to steder, og små tunneler er også sprengt ut i fjellet for å få renna frem. Vi fulgte renna opp til Paulenfoss, hvor elva tidligere var demmet opp som magasin til den gamle kraftstasjonen. Nå er den nedlagt, og en ny bygget lengre opp i vassdraget.

På tilbaketuren fulgte vi jernbanesporet til Setesdalsbanen, selv om skilter advarte om forbud mot dette. Siden togsesongen ennå var en drøy måned unna, var det ingen fare forbundet med det. Mange benyttet seg av muligheten i det fine været, og det var tydelig at banetraseen ofte brukes som turvei. Det var en fin rundtur som anbefales, men hold deg unna jernbanesporet i sommersesesongen fra juni til august.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 07.05.2018. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.