Østfold fylke er historie om et snaut år. Da blir det innlemmet i den nye storregionen Viken, som strekker seg fra Svinesund til Hardangervidda. Men vi tar en rundtur i det gamle enn så lenge.

 

Til Østfold

En lørdag i midten av januar hadde jeg et ærend i Hobøl, og da var naturligvis kamerautstyret med på turen. Etter utført oppdrag ble det godt med tid til overs, og da ville jeg kikke nærmere på noen av interessepunktene jeg har på lista for nettopp Østfold.

Det første jeg stoppet ved var den gamle Mjuke bru, ei 12 m lang steinbru man antar ble bygget rundt 1800. Den var lenge et glemt kulturminne, men ved årtusenskifet ble området rundt brua ryddet og gjort lettere tilgjengelig. Brua er ikkeså stor, men kan fortelle en del om vår tidlige veihistorie.

 

Veggkunst i Rakkestad, Østfold.

 

Kulturlandskap

Østfold har mye dyrket mark, og er et av Norges viktigste jordbruksområder. Det er dermed mange fine kulturlandskap å finne i fylket. Fra Hobøl kjørte jeg østover til Eidsberg, og valgte små bygdeveier på kryss og tvers sørover mot Rakkestad. Ved sistnevnte fant jeg noen gode og interessante fotomotiver langs Rakkestadelva. Et gammelt kraftverk med en lang rørgate ligger for eksempel som et spennende kulturminne ved Buerfossen. Men landskapet langs elva her vil nok ta seg enda bedre ut en solblank sommerdag, så det skal jeg legge til på fotolista.

 

Kulturlandskap ved Rakkestadelva, Østfold.

 

Bøensætre

I skogen øst for Bøensfjorden i Aremark, ligger Bøensætre. Det er en gammel husmannsplass som er midtpunkt i et restaurert kulturlandskap fra husmannstida. Plassen har helårs bosetting, og drives som et levende kulturminne med bygninger, innmark og utmark.  Stedet fremstår som det gjorde for drøyt hundre år siden, da dette skogssamfunnet var på et høydepunkt med 19 plasser i bruk. Da var det så mange barn her inne at Bøensætre var egen skolekrets. Grenda har trolig hatt fast bosetting siden første halvdel av 1700-tallet, men var i bruk som seter lenge før det. Bøensætre har et idyllisk, men allikevel autentisk miljø jeg gjerne besøker igjen en vakker sommerdag.

 

Vinter på Bøensætre i Aremark, Østfold.

 

Arekilen

Mot slutten av dagen gikk turen ut til Hvaler-øyene. Dette er norsk kystlandskap av ypperste merke, der det ligger lengst ut i Oslofjorden. Svenskegrensa er ikke langt unna. Hvaler består av flere store, og mange små øyer, holmer og skjær. Kirkøy er den største, og her finner vi Arekilen naturreservat. Tjernet i Arekilen er omgitt av takrørsump, og et rikt plante- og dyreliv. Malariamygg finnes også her, men det er over 150 år siden et utbrudd av den farlige sykdommen fant sted.

 

Arkimedesskruen ved Arekilen, Hvaler.

 

Arkimedesskruen

For å skaffe mer jordbruksland, ble det gjort flere forsøk på å drenere Arekilen. Rundt 1916 ble det bygget en vindmølle koblet til en såkalt “arkimedesskrue”, som “skrudde” vannet ut av tjernet via en kanal ned mot sjøen. Prosjektet førte faktisk til at tjernet ble tørrlagt, men forbygningene brøt sammen, og vannet strømmet tilbake etter kort tid. Etter dette ble prosjektet skrinlagt, men arkimedesskruen ligger fortsatt der som et ganske kuriøst kulturminne.

 

Kveld ved Rødshue, Hvaler.

 

Steinbruddet på Rødshue

Hvalerøyene består i hovedsak av granitt og gneis. Det er harde materialer som er godt egnet til mange ulike steinprodukter, som bygningsstein og kantstein. Steinhuggervirksomheten på Hvaler skjøt fart mot slutten av 1800-tallet, og eksporten gikk til hele verden. På høyden var næringen den tredje største på Hvaler, etter jordbruk og fiske. Men etterspørselen av bygningsstein sank utover på 1900-tallet. Det førte til redusert aktivitet, og steinindustrien er idag helt borte fra Hvaler.

Rødshue er en odde sørvest på Kirkøy, og her er det rikelig med spor etter steinhuggingen. Store steinhauger og små brudd dekker det meste av de en gang glattslipte svabergene her ute. Det er et tydelig historisk sus over en vandring på kyststien her, og en skulpturpark er realisert ute på odden. Jeg fotograferte i kveldslyset som etter hvert kom sigende, og det ble en stemningsfull avslutning på denne dagsturen til Østfold.

 

Vinterkveld ved Rødshue, Hvaler.

 

Se flere bilder fra denne turen