Øst for Lifjell i Telemark ligger et lite kjent skog- og heiområde. Små koller stikker opp av fjellgranskogen, som skjuler flere gamle støler og andre kulturminner. Bli med på en kveldstur til Stoklandsheia i Bø.

 

Til Stoklandsheia

Mellom Notodden og Bø går Reskjemveien (fv 3330) over skog og hei, forbi elver og vann i et typisk østnorsk landskap. Fra veien går flere avstikkere til dalfører og skogsåser.

En av disse går vestover til Stokland, ei lita grend høyt oppe i åsene mellom Reskjemveien og Årmotdalen. Grenda er et fint utgangspunkt for turer i skogsheiene kjent som Stoklandsheia. Parkering finner du på en stor, åpen plass litt forbi Røysland, som er den øverste gården. Her er vi på ca 475 m.o.h.

Fra parkeringsstedet følger vi en traktorvei noen hundre meter, før vi begir oss ut på en liten avstikker. Den går til Årnåkollen, eller Århanekollen som det står på kartet. Her finner vi et fint utsiktspunkt hvor blikket kan vandre over en vidstrakt skogsdal ned mot Bø, Gvarv og Norsjø. Årnåkollen er også en av turpostene i Gulltrimmen.

 

Fin utsikt fra Årnåkollen på Stoklandsheia.

 

Inn i fjellskogen

Så skal vi videre inn i den gamle fjellskogen. Vi følger stien videre over Gamlestulfjell på 612 m.o.h. Her dominerer skrinn og åpen furuskog, men uten at det blir noe særlig utsyn. Etter rundt 1,5 km gange er vi tilbake på traktorveien vi startet på.

Traktorveien tar slutt, og det bærer videre på sti og tråkk. Ganske raskt er vi framme ved Andersli, en gammel støl inne i fjellskogen. Det er fjellgran som dominerer terrenget her inne, med innslag av bjørk og furu. Stølen stammer trolig fra slutten av 1800-tallet, og består idag av ei velholdt stue, og et par mer grånende uthus.

Fra Andersli går stien rett vestover noen hundre meter til Kleivstul, enda en grånende støl i skogen. I likhet med Andersli, stammer også denne trolig fra slutten av 1800-tallet. Både Kleivstul og Andersli ligger på snaue 600 meters høyde over havet.

 

Ved Andersli på Stoklandsheia.

 

Kleivstuldalen

Fra Kleivstul går vi nordover igjen, opp gjennom Kleivstuldalen. Det går en ganske tydelig sti mellom de krokete grantrærne, men det oppleves som litt kronglete å ta seg frem. Det er litt vått i terrenget etter lett regnfall, så her er det nok ganske sugende føre etter dager med regn på høsten.

Skogen her ser ut til å være ganske gammel og tilsynelatende lite påvirket av hogst. Tidligere tiders seterdrift har nok satt sitt preg på vegetasjonen, men for en uten mastergrad i naturmangfold, ser det ut som ganske urørt natur. Store bregner dekorerer i alle fall skogbunnen, sammen med lyng, moser og lav.

 

Bregner og gammelskog i Kleivstuldalen.

 

Trolltjønn og Alfarnuten

Kleivstuldalen er ikke lang, bare en kort kilometer opp til Trolltjønn. Den stiger drøyt hundre høydemeter opp til det idylliske tjernet på 716 m.o.h. Trolltjønn er en perle i fjellskogsnaturen her oppe, og på nordsiden ligger Alfarnuten, turens endelige mål. Det er bare ytterligere 300 m å gå opp til toppen på 784 m.o.h.

Utsikten er ganske vid til tross for den beskjedne høyden. I vest troner Lifjell, nordover ser vi Gaustatoppen og Blefjell. Mot øst dominerer flere skogsåser som Reskjemheia og Tåråfjellet, mens sørover ser vi mot Norsjø og Bø.

Vi gikk turen en flott sommerkveld i juli, og fikk oppleve lav sommersol stryke over nuter, tjern og fjellskog. Det var en fin opplevelse i fjellskog uten mye ferdsel, men desto mer fred og ro.

 

Alfarnuten og Trolltjønn på Stoklandsheia.

 

Oppdatering 1.1.2020: Bø er slått sammen med Sauherad til den nye Midt-Telemark kommune.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 05.08.2019. Sist oppdatert 26.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.