Lifjell ligger sentralt plassert i Telemark, og byr på en vakker og variert fjellnatur. Vi går en relativt lang rundtur, som tar oss over to av de høyeste toppene i de vestre delene av fjellområdet.

 

Telemarks “byfjell”

Lifjell kan sies å være Telemarks “byfjell”. Fjellområdet deles av landkommunene Bø, Seljord, Hjartdal og småbykommunen Notodden, men de langt mer folkerike byområdene i Grenland er ikke langt unna. Eksempelvis er Skien bare en times kjøring unna, og derfor har mange fra Telemarks hovedstad hytte i Lifjells nærhet.

Lifjell avgrenses vanligvis til de høyereliggende fjellområdene innenfor ringen som dannes av E134 gjennom Heddal, Hjartdal og Flatdal, rv 36 mellom Bø og Seljord, og fv 152 over Reskjemheia. Da snakker vi om et areal på drøyt 300 km². Høyeste punkt ligger på Mælefjell nordvest i området, toppen strekker seg til 1413 m.o.h. Andre høye topper er Troganatten på 1288 m.o.h., og Jøronnatten på 1275 m.o.h.

 

Veiviser nær Grimås, Lifjell.

 
Et nettverk av merkede turstier krysser Lifjell på langs og på tvers, og et flott løypenett kjøres opp om vinteren. Mange kulturminner etter tidligere tiders seterdrift ligger spredt over hele fjellområdet, og bidrar til historisk interessant krydder til ski- eller fotturen. Det er med andre ord varierte muligheter for friluftsliv i Telemarks “byfjell”.

Vi skal ta turen til Lifjells vestre deler, og stort sett holde oss innenfor Seljords kommunegrenser. Ruta vi har valgt tar oss over de høyeste toppene i denne delen av fjellet, og byr på flott utsyn i alle himmelretninger.

 

Fjellbjørk ved Grimaren, Lifjell.

 

Mot Grimaren

Vi starter vandringen vår ved parkeringsplassen på Grimås, ca  770 m.o.h. Hit kommer du lettest med bil på Grunningdalsvegen, som tar av fra rv 36 like nord for Seljord sentrum. Grusveien er åpen mot bompenger.

Augustværet viser seg fra sin aller beste side, med skyfri himmel og null vind. Ca en kilometer øst for parkeringen ligger vårt første toppturmål for dagen. Grimaren reiser seg til 1175 mo.h., noe som betyr at vi skal rundt 400 høydemeter opp ganske fort. Den t-merkede stien følger et lite dalsøkk, og tar oss opp gjennom fjellskogen. Den består for det meste av en blanding med fjellbjørk, furu og gran.

 

På Grimaren, Lifjell.

 
Etter drøyt 750 meter kommer det første stidelet, og her tar vi av fra hovedstien. Skilt viser vei mot Grimaren og Røysdalsnuten. Det samme gjelder det neste stidelet, som vi når etter ytterligere 350 m.

Høydemeterne forsvinner ganske raskt, og på rundt 1000 m.o.h. blir også fjellskogen borte. Da er vi oppe i snaufjellet, og beveger oss i en ganske bratt motbakke mot toppen av Grimaren. Den mest brukte stien ser ut til å gå i en bue på sørsida av toppen, men vi velger en kortere og direkte rute opp sørvestflanken. Den er naturlig nok noe brattere, men uten vanskeligheter av noe slag.

Oppe på toppen er det flott utsikt mot Flatdal, 1000 høydemeter under oss. På den andre siden av dalen ruver Skorve, 1370 m.o.h. Langt borte i horisonten ser vi både Setesdal Austhei og Hardangervidda.

 

Idyll ved Røysdalsnuten, Lifjell.

 

Videre til Røysdalsnuten

Fra Grimaren følger vi et høydedrag i østlig retning, på nordsiden av de idylliske Røysdalane. Vandringen er lett her, det er ingen stigning. Denne delen av turen går gjennom et småkupert og særdeles vakkert fjellterreng, forbi Røysdalstjørnan, og videre mot Årstaultjønni.

Stien snor seg videre opp gjennom små dalsøkk og forbi småtjern med plenty idyll. Fra Årstaultjønni stiger terrenget i trinn opp mot den store fjellryggen som bærer navnet Tjorbufjell. Røysdalsnuten er den høyeste toppen på fjellryggen, og mange ser på den som Lifjells høyeste med sine 1291 m.o.h. Ser vi bort fra 1413 m høye Mælefjell, som ligger på motsatt side av Grunningsdalen, er det også riktig. Men det er like vanlig å ta med Mælefjell som en del av Lifjell.

 

På Røysdalsnuten, Lifjell.

 
Vi når toppen av Røysdalsnuten etter tre timers vandring fra Grimås. Ved å kutte ut Grimaren og ikke ta fullt så mange bilder, kan nok tiden knappes inn om det er ønskelig. Men vi nyter den fantastiske sensommerdagen, og den vide panorama-utsikten fra toppen.

Hele Lifjell ligger rundt oss. Mælefjell og Heksfjell ligger i nord, med Gaustatoppen vinkende i bakgrunnen. I sørøst er det Jøronnaten og Troganatten som utmerker seg, mens Astridnatten og Blomtjønneggin kan sees mot sør. I vest ligger Grimaren som vi kom fra, og bak den ruver fortsatt Skorve på motsatt side av Flatdal.

Blomtjønneggin er forresten vårt neste mål på denne turen. For å komme dit på letteste vis, må vi forlate merkede stier for en stund.

 

Friskt fjellvann i Tjorbubekken, Lifjell.

 

Over Blomtjønneggin

Fra toppen av Røysdalsnuten tar vi oss ned sørsiden av fjellet, som er ganske bratt. Under oss blinker det i Store Tjorbuvatn, som er et av de største vannene på Lifjell. Vi finner enkelt veien ned til utløpsoset i vannet, der Tjorbubekken renner østover og ned mot stølen Urdevatnar. Her krysser vi dessuten den t-merkede stien vi startet turen på, den går også ned til den nevnte stølen.

Vi fyller vannflaskene våre, og fortsetter sørover på østsiden av Store Tjorbuvatn og Mørketjønn. Her er ingen stier, men relativt enkelt å ta seg fram i det fine fjellterrenget. Vi må svinge oss fram mellom vannene, og passerer Østre Blomtjønnan på vestsiden. I den sørvendte skråningen her klorer noen få fjellgraner seg fast på 1100 m.o.h.

Vi kommer etter hvert opp på en markert fjellrygg, og følger den til toppen av Blomtjønneggin, 1231 m.o.h. Nok en vid utsikt venter oss, men denne toppen ligger et stykke inn på fjellplatået, så vi ser ikke ned i dype daler herfra. Derimot kan vi snu oss 360 grader, og se vakkert Lifjell-terreng på alle kanter. Vi har brukt drøye to timer på turen fra Røysdalsnuten og hit.

 

På Blomtjønneggin, Lifjell.

 

Ned fra fjellet

Vi må rive oss løs etter pausen på toppen, og ta fatt på veien ned fra Lifjell. Blomtjønneggin ser ikke ut til å være blant de mest besøkte toppene, så ingen tydelig sti fører ned fra den. Vi følger de naturlige terrengformene, og tar sikte på å treffe hovedstien nede ved Vesle Tjorbuvatn. Diverse sauetråkk hjelper oss litt på veien, men det er ikke vanskelig å gå uten spor heller.

Det tar oss tre kvarter å gå fra Blomtjønneggin og ned til den t-merkede stien mellom Grimås og Urdevatnar. Her ved vesle Tjorbuvatn ligger Tjorbu, en hytte tilhørende Seljord Jakt og Fiskelag.

 

På vei mot Øvre Tvitjønnan, Lifjell.

 
Resten av turen følger vi hovedstien mot Grimås. Gradvis kommer vi ned i terreng med fjellgranskog, der flere småvann blinker blått og idyllisk mellom småkollene. Vi passerer Gråntjønn og Øvre Tvitjønnan på rundt 1000 m.o.h., før stien går ned den bratte lia mot Grimås.

Hele turen vår tok i overkant av 7 timer, og vi tilbakela litt mer enn 14 km. Høydekurvene viste dessuten ca 650 høydemeter. Det ble en flott tur i et fantastisk sommervær, og vi fikk med oss noen av de fineste utsiktstoppene på Lifjell.

 

Krokete fjellbjørk ved Øvre Tvitjønnan, Lifjell.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 29.11.2022. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.