På en høyde ved Ulefoss i Telemark ligger Holla kirkeruin. De eldste funnene på stedet dateres fra 1100 til 1250, så det er med historiens sus man beveger seg på den lille kirkegården rundt ruinen.

 

Med utsikt mot Norsjø

Like sør for Ulefoss i Telemark ligger en gammel kirkeruin plassert oppe på en liten høyde. Det er restene av det som en gang var gamle Holla kirke. Det er flott utsikt mot vakre Norsjø, og det nærmeste kulturlandskapet som omgir ruinen.

Den gamle kirken må ha vært godt synlig i landskapet da den ble reist en gang i middelalderen. Man kan se av ruinen at bygningen har blitt utvidet flere ganger, til tross for at terrenget skråner og ikke er spesielt godt egnet for bygging.

Nye Holla kirke ble bygget i murstein ved Ulefoss i 1867. Noen år etter ble gamlekirken revet, og et glemselens slør senket seg over ruinen i 50 år. Men så ble den endelig undersøkt grundig. Fra 1923 til 1925 ble det utført et omfattende konserverings- og utgravingsarbeid. Det ble ledet av arkitekten Gerhard Fischer, mens assistenten Cato Enger hadde det daglige arbeidstilsynet.

Konserveringen inkluderte sementspekking av fuger, og muring av toppdekke på murene i ruinen. Sammenraste partier ble murt opp igjen, og murkroner ble rettet. Sørportalen var gjenmurt, men den klarte konserveringsarbeiderne å åpne.

Samtidig ble det sørøstre hjørnet justert i lodd etter at deler av murkjernen var fjernet. Det klarte Fischer ved hjelp rundjern med skruegang. Det ble også foretatt en opprenskning av nedraste steinmasser i gravkjelleren, men kistene her ble liggende urørt.

 

Vintermorgen ved Holla kirkeruin.

 

Gammelt kirkested

Det er begrenset med skriftlige kilder fra middelalderen som omtaler Holla kirke. Den er nevnt rundt 1400, i biskop Eysteins jordebok. Der opplyses det at kirken var viet til Sta. Maria. Men de arkeologiske utgravningene på 1920-tallet avdekket imidlertid en langt eldre opprinnelse for kirken ved Holla.

Utgravningene avdekket utformingen i det eldste korpartiet, og man fant skjelettrester ved murverket. Bygningsrestene har varierende dateringer innenfor tidsrommet mellom 1100 og 1250.

Fra slutten av 1600-tallet var kirken eid av Holden/Ulefoss Jernverk. I løpet av den første halvdelen av 1700-tallet ble det foretatt flere utvidelser, etter at koret raste sammen i 1718. På denne tida ble skipet forlenget med seks meter mot vest, og et våpenhus med gravkjeller ble oppført foran vestportalen.

Et nytt kor av tømmer ble også bygget, litt større enn det tidligere koret. På østsiden av koret ble det i tillegg reist et sakristi.

 

Kveld ved Holla kirkeruin nær Ulefoss.

 
Kommunen overtok den gamle kirka i 1860-årene, og i 1878 ble den revet. I dag kan man oppleve ruinen etter det opprinnelige skipet fra middelalderen, og fundamentet etter koret. I tillegg sees murer fra flere utvidelser som ble gjort etter reformasjonen.

Man kan også se to portaler i murene. Den ene skriver seg fra middelalderen, mens den andre ble laget på 1700-tallet. Sørportalen er eldst, og er rundbuet. Den hviler på såkalte vederlagssteiner, og disse er profilerte med vakre rosetter og kors forsenket i sirkler.

Vestportalen er konstruert med teglsteiner i vanger og bue. Noen er originale, mens andre er satt inn i moderne tid.

 

Detaljer i sørportalen fra middelalderen.

 

Flere restaureringsarbeider

I 1973-74 ble det igjen utført konserveringsarbeider ved Holla kirkeruin, etter oppdrag fra Nome kommune og arbeidsbeskrivelse fra Riksantikvaren. Arbeidet innebar utbedring av toppdekket med helle- og torvtekning, spekking og pinning av murverket, samt noe ommuring av vestportalen og partier av murene.

Holla kirkeruin er en av de største og best bevarte kirkeruinene i landet vårt. I 2009 startet et mer omfattende restaureringsarbeid som en del av Riksantikvarens ruinprosjekt. Oppdraget ble tildelt Finn Th. Sletten, men han ble dessverre syk og gikk bort før arbeidet ble fullført.

Murmester Gulliksen overtok arbeidet i 2017, og sluttførte restaureringen i 2021. Du kan lese mer om arbeidet i denne artikkelen fra fagbladet Murmesteren.

Holla kirkeruin er en perle der den ligger på høyden med den flotte utsikten mot Norsjø og det omkringliggende kulturlandskapet. Det er en fredelig plett som er vel verdt et besøk.

 

Holla kirkeruin ved Ulefoss.

 

Kilder:
Holla kirke, Wikipedia (hentet 22.01.2022).
Holla kirkeruin ved Ulefoss, Riksantikvarens ruinprosjekt 2009.
Oddbjørn Roksvaag – Krever lidenskap, kompetanse og en «smule» tålmodighet, Murmesteren 2020.

 

Se flere bilder fra Holla kirkeruin

 
Publisert 22.01.2022. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.

 

Kategorier: HistorieKulturminne