Atnsjømyrene naturreservat ligger i “skyggen” av langt mer kjente Rondane nasjonalpark, som reservatet grenser opp mot i vest. Men antakelig har langt flere besøkt naturperla ved Atnsjøen, for fylkesvei 27 danner hele reservatgrensa mot øst.

 

Myrlandskap

Atnsjømyrene naturreservat ble opprettet i desember 2000, og dekker ca 5500 mål. Det er dermed ganske stort og langstrakt, det er drøyt 7 km fra ende til ende. Fredningen har som formål å ta vare på de store myrene i nordenden av Atnsjøen, og videre langs elva Atna. Landskapet skal bevares i sin naturlige tilstand, sammen med flora og fauna. Atnsjømyrene er spesielt viktige for fugleliv, og området har også betydning for forskning og undervisning.

 

Rondslottet ruver bak Atnsjømyrene i Atndalen.

 
Atnsjømyrene er et kompleks av flatmyrer, høgstarrsump og gjengroingstjern. I tillegg kommer fastere kantsoner med vier og dvergbjørk, men vegetasjonen er relativt artsfattig. Myrområdet er av typen jordvannsmyrer, dvs at de får tilsig av både regnvann, og vann som har vært i kontakt med mineraljord. Bergartene i området domineres av hard sandstein dannet for ca 600 millioner år siden, noe som har resultert i et ganske sparsomt jordsmonn. Myrene ligger på et lag avsatt i innsjø og elv, og grensene mot de bratte dalsidene er skarpt markerte. Om våren er det meste av dalen her satt under vann.

 

Tørrfuru på Atnsjømyrene, Atndalen.

 

Storslått landskap

Landskapet ved Atnsjømyrene er vakkert og storslått. Stortoppene i Rondane danner den maleriske bakgrunnen her, noe maleren Harald Sohlberg benyttet seg av da han malte sitt berømte “Vinternatt i Rondane” litt lenger ute langs Atnsjøen. Rondslottet og Høgronden ruver over myrlandskapet med gamle og tørre furutrær. Om vinteren ligger myr og tjern hardfrosset, og det er lett å gå ut på de store, snødekte flatene. Det gjorde jeg på den siste februardagen i år, og i det strålende solskinnet fikk jeg fanget mange fine inntrykk til bildearkivet.

 

Rondane speiler seg i isen på Hessetjørna, Atndalen.

 

Kilde: Naturbase / Fylkesmannen i Hedmark.

 

Se flere bilder fra denne turen