Skriua i Siljan er en interessant og ganske spektakulær kolle i Grenlandskommunen Siljan, like øst for Skien i Telemark. Den er et dominerende landemerke i Siljanvassdragets dalføre, og byr på flott utsikt og gode klatremuligheter.

 

Skogskommunen Siljan

Grenland består av fire kommuner nederst i Telemark. Det er Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan som utgjør det folkerike distriktet. De to bykommunene har naturlig nok hovedtyngden av innbyggertallet, men vi skal ta turen til Siljan, lengst øst i Grenland.

Den lille landkommunen ligger øst for Skien, og dekker ca 200 km². Det bor drøyt 2300 mennesker her, de fleste i grendene langs fylkesvei 32, som går mellom Skien og Lågendalen i Larvik.

Siljanvassdragets dalføre er et dominerende landskapstrekk i kommunen. Det strekker seg fra Grorud ved kommunegrensa mot Kongsberg i nord, til Moholt ved grensa mot Larvik i sør. Vassdraget munner ut i nordenden av Farris.

Langs Siljanelva ligger vakre kulturlandskap, avbrutt av flere mindre innsjøer som Gorningen og Lakssjø. Dalføret er omgitt av mer eller mindre bratte skogskoller på begge sider.

 

Skriua ved Opdalen, Siljan.

 

Blanke sva på Skriua

Ved grenda Opdalen, noen kilometer ovenfor kommunesenteret i Siljan, ligger en fremtredende kolle med store, bratte og glattskurte sva. Den har det snodige navnet Skriua, som antakelig har noe med skred å gjøre. Det er vanskelig å tenke seg disse fjellsidene uten betydelig snøskredfare om vinteren.

Skriua tilhører det geologisk interessante Oslofeltet, og består av syenitt, en 300 millioner år gammel vulkansk bergart. Den er hard, og forvitrer langsomt. Dermed blir jordsmonnet heller skrint, noe som bidrar til å forklare de vegetasjonsløse svabergene.

 

Svaberg på Skriua, Siljan.

 
Det er også yngre geologiske spor på Skriua. Flere steder kan man se både skuringsstriper og sigdbrudd, spor som forteller om isens bevegelser og retning under siste istid. En stor flyttblokk ligger også på toppen.

Skriua har flere klatreruter mot toppen, og Grenland Klatreklubbs medlemmer er aktive her. For noen år siden klatret den bevegelseshemmede Ruben André Smith til topps via “Skisporet”, en rute med 4+ gradering. Med god hjelp fra klatreklubben nådde han sitt store mål, noe du kan lese om her. Ruben er forøvrig en kjent skikkelse i Grenlands friluftslivmiljø.

 

Kulturlandskap ved Opdalen, Siljan.

 

Til topps

Den letteste adkomsten til Skriua går fra Synken i Islandsliene nord for Opdalen. Hit kan du enkelt komme med bil. Fra grendehuset i Opdalen kjører du vestover forbi Sølverød gård, og holder til høyre i veidelet like etter passering av gården. Ca 200 m fra veidelet får du ei lita stue på høyre side, og her tar en ny grusvei av mot høyre.

Videre følger du grusveien ca 1,5 km opp til Synken, et betongtårn bygget i tilknytning til et kraftverk som utnytter fallet i Islandsliene. Ved tårnet er det snuplass og god plass til parkering.

 

På skogssti mot Skriua, Siljan.

 
Stien mot Skriua går på skrå opp gjennom lia, hovedsakelig i vestlig retning, mot toppen av turmålet vårt. Fra Synken er det rundt 1,2 km til utsikten mot Opdalen åpner seg fra de glattskurte svabergene på Skriua.

Det er et flott rundskue over dalen mot sør og øst, med det fine kulturlandskapet rundt Opdalen og Opdalsvannet som blikkfang. Mot vest strekker skogene seg over mot Luksefjellområdet i Skien.

Det går an å gå denne turen som en runde. En sti tar deg ned i dalen på vestsiden av toppen, så kan du følge grusveiene opp til Synken igjen. Det blir jo betydelig lengre å gå, men en fin tur for å få det komplette bildet av Skriua.

 

På Skriua ved Opdalen, Siljan.

 

Kilder:
Lars Mæhlum: Siljan, Store Norske Leksikon (hentet 4. august 2023).
GeoTur: Skriua (395 moh), Gea Norvegica Geopark (hentet 4. august 2023).

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 04.08.2023. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.