Skogen dominerer landskapet vest for Ulefoss i Telemark. Den har vært grunnlag for næringvirksomhet og vekst i Nomesamfunnet, men også en kilde til rekreasjon og naturglede i lange tider. Vi skal på topptur i Landsmarka.

 

Landsmarka – skogsåser så langt du kan se

Blåne bak blåne. Skogsåser så langt øyet kan se. Blinkende vann her og der. Dette er Landsmarka. Eller, dette er også Landsmarka. For det er i tillegg navnet på skogsbygda midt i det store området som ligger vest for for Ulefoss i Telemark. Som innbygger nettopp her har jeg marka så og si rett utenfor verandadøra.

Terrenget i Landsmarka er kupert, med til dels ganske høye skogsåser adskilt av dalfører med bekker, tjern og vann. Området rommer et utall skogsidyller, og mange av toppene byr på fine turmuligheter med god utsikt over distriktet i nedre deler av Telemark.

En av disse toppene er Austre Nuke. Åsen ruver 454 m.o.h., og den er med det blant de høyeste toppene i Landsmarka. Jeg ser den godt fra huset jeg bor i, og har siden jeg flyttet inn i fjor hatt et mål om å ta turen opp.

Vi skal snart ut på tur, men først må vi innom Cappelen, et dominerende slektsnavn på Ulefoss gjennom mange generasjoner.

 

Blåne bak blåe mot Landsmarka, sett fra Lifjell.

 

Cappelens skoger

Mye av Landsmarka er i privat eie, og den største eieren er S.D. Cappelen Skoger. Selskapet har røtter helt tilbake til 1729, da Didrik von Cappelen kjøpte gårdene Tyri og Dorholt ved Lunde.

Skogeiendommene fulgte med, og siden da har selskapets skogeiendommer vokst til 226000 dekar skog i Nome, Skien, Bamble, Drangedal, Kviteseid og Tokke.

Rundt to tredjedeler er produktivt skogareal, og det avvirkes årlig ca 25000 m³ tømmer. Viltpleie og jakt utgjør også en viktig del av virksomheten, det samme gjelder utleie av boliger og fritidshus.

Man kan ikke skrive om Cappelen uten også og nevne Ulefos Jernværk, den eldste industribedriften i Norge som fortsatt er i drift. Jerngruvene på Fen ved Ulefoss skapte grunnlaget for det gamle industristedet, og eget jernverk ble etablert på 1600-tallet.

Cappelen-slekta kjøpte verket av staten i 1835, og bedriften har siden vært i familiens eie. Du kan lese mer om denne historien i artikkelen “Vulkanskapt velstand på Ulefoss“.

 

På Austre Nuke i Landsmarka.

 

På vei mot toppen

Flere veier fører til Rom, sies det. Slik er det også med Austre Nuke. Den letteste veien til topps går nok fra Dagsrud, som ligger på nordsiden av åsen. Herfra kan du følge en traktorvei opp til et skar vest for toppen, og så følge sti noen hundre meter til. Vipps, så er du oppe.

Men dette er for lett for de tøffeste i klassen. Eller for de som ikke gidder å lese turbeskrivelser før de begir seg ut på tur. Slike som meg. Jeg sjekket kartet, fant en skogsbilvei og en stimarkering mot toppen som så grei ut.

Jeg hektet sykkelen på bilen, kjørte inn til Tvaratjørn like vest for Ulefoss, og syklet videre på skogsbilveien innover Nukedalen.

 

Varde på Austre Nuke i Landsmarka.

 
Ved Stallane parkerte jeg også sykkelen, og gikk videre til fots. Først på en traktorvei i nordlig retning. Den endte noen hundre meter oppe i lia sør for turmålet mitt.

Men en eldre og gjengrodd traktorvei førte videre opp gjennom Barlinddalen, et kort og trangt dalføre mellom Austre og Lille Nuke. Midtveis oppe i dalen bøyde stien av 100 grader mot sørvest, og den gikk på skrå opp gjennom ei ganske bratt skogsli.

Etter hvert ble stien mer utydelig, mens det ble mer tydelig for meg at dette ikke var den mest vanlige ruta til toppen. Men jeg fant veien opp på topplatået via ei skrå hylle i den ellers temmelig bratte sørsiden av åsen. Her fant jeg også noen ålreite fotomotiver av gammel furuskog, i tillegg til vid utsikt sørover Landsmarka.

 

Gammelt fastmerke på Austre Nuke i Landsmarka.

 

Trigonometrisk punkt

Austre Nuke har langt fra noen tindeform. Et bredt og rundt platå dominert av svaberg og skrinn furuskog er det som møter deg her oppe.

På selve toppunktet står restene av et gammelt fastmerke, eller trigonometrisk punkt som det også kalles. Dette er merker er brukt i geografisk oppmåling, og Statens Kartverk har siden 1950-tallet hatt ansvaret for fastmerkenettet i Norge.

På Austre Nuke ble det bygget et høyt tårn i tre for å heve fastmerket over tretoppene, slik at det ble synlig fra andre punkter i nettet.

GPS har i stor grad overtatt funksjonen de gamle fastmerkene hadde, så de fleste forfaller der de står idag. De representerer imidlertid oppmålingsteknologien fra forrige århundre, så de kan absolutt sees på som viktige kulturminner.

 

På Austre Nuke i Landsmarka med Norsjø i bakgrunnen.

 

Flott utsikt

Austre Nuke er en skogsås med et bredt, skogdekt platå på toppen. Det er sjelden et godt grunnlag for vid utsikt, men heldigvis er sidene mot øst og sør temmelig bratte.

Det betyr at på disse kantene av platået finnes fine utsiktpunkter. Jeg har allerede nevnt utsikten over Landsmarkas skoger mot sør. Men mot øst er det en kanskje enda finere utsikt.

Går du fra toppunktet og ca 150 m bort gjennom skogen mot nordøst, kommer du ut på et åpent område med fin utsikt mot Ulefoss og Norsjø. En gammel varde står her, det er kanskje et grensemerke av noe slag. Av kartet kan jeg se at flere eiendomsgrenser møtes omtrent her.

 

Fra Austre Nuke mot Ulefoss ved Norsjø.

 
Mot nord og vest er det vanskeligere å finne gode utsiktspunkter. Det er mulig de finnes, men jeg hadde med drone i sekken. Det var ikke mange meterne over bakken den trengte for å få utsyn i alle himmelretninger.

I nord dominerer Lifjell horisonten, mens vestover er det flere skogsåser i  Landsmarka. Nærmeste nabo er Vestre Nuke, også visstnok en fin utsiktstopp.

Veien ned hadde jeg planlagt langs en sti som er markert på kartet gjennom et skar på sørvestsiden av Austre Nuke. Men det er bare på kartet den finnes, så det ut til. Jeg fant i alle fall ikke spor etter folk der, bare tett granskog og kratt. Så jeg bestemte meg fort for å finne tilbake til stien jeg kom opp.

Det klarte jeg via litt baksing i kronglete terreng under den bratte sørsida av toppen. Så var det grei skuring ned til sykkelen igjen. Men jeg tror jeg vil anbefale “normalruta” fra Dagsrud, den ser enklere ut på papiret i alle fall.

 

Ved Austre Nuke i Landsmarka.

 

Kilde:
S.D. Cappelen Skoger, cho.no (hentet 7. august 2021).

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 11.08.2021. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.