Europas største friluftsmuseum

Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo er Norges største kulturhistoriske museum. Her vises norsk dagligliv i by og bygd gjennom bygninger og utstillinger fra 1500-tallet og frem til dagens samfunn. Friluftsmuseet er et av Europas største, og inneholder bygninger fra hele Norge. Det finnes egne tun fra eksempelvis Trøndelag, Hallingdal og Jæren, og en egen “Gamleby” med bymiljø fra Oslo.

 

I gamlebyen ved Norsk Folkemuseum på Bygdøy, Oslo.

 

Kong Oscar IIs samling

Kong Oscar IIs Samling er en del av Norsk Folkemuseum, og regnes som verdens første friluftsmuseum. Den ble grunnlagt i 1881, og bestod av tre stuer og to loft eller stabbur som skulle vise norsk byggeskikks utvikling fra middelalder til 1700-tallet. I 1885 ble Gol stavkirke gjenreist i anlegget. Kong Oscar II ga samlingene til den norske stat etter unionsoppløsningen i 1905.

 

Ved Telemarkstunet på Norsk Folkemuseum, Bygdøy.

 

Åpent hele året

Norsk Folkemuseum åpnet sin første utstilling i en leilighet i Christian IVs gate i 1896. To år senere kjøpte museet en tomt på Bygdøy, tett opp til Oscar IIs samlinger. I 1902 åpnet friluftsmuseet og innendørsutstillingene. Utover på 1900-tallet vokste museet kraftig, med ny museumsbygning i 1914 og et stort anlegg rundt museets torg reist i 1934-38. Ved hundreårsjubileet i 1994 fikk museet nytt besøkssenter og nye magasiner. Norsk Folkemuseum er åpent hele året med et vidt program. Her er bilder fra en rundtur på friluftsmuseet i slutten av mai.

 

Se flere bilder fra museet