Norges største kulturhistoriske museum ligger på Bygdøy i Oslo. Her er både utendørs- og innendørs utstillinger som viser nordmenns dagligliv og miljø fra 1500-tallet og frem til våre dager. Vi besøker museet en solfylt maidag.

 

Et av Europas største friluftsmuseum

Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo er Norges største kulturhistoriske museum. Her vises norsk dagligliv i by og bygd gjennom utstillinger både inne og ute. De viser hvordan nordmenns livsmiljøer har utviklet seg fra 1500-tallet og frem til det samfunnet vi har rundt oss idag.

Friluftsmuseet er et av Europas største, og inneholder bygninger og bygningsmiljøer fra de fleste av Norges distrikter. Det finnes egne tun fra eksempelvis Trøndelag, Hallingdal og Jæren, og en egen “Gamleby” med bymiljø fra Oslo.

 

I gamlebyen ved Norsk Folkemuseum på Bygdøy, Oslo.

 

Kong Oscar IIs samling

Kong Oscar IIs Samling er en del av Norsk Folkemuseum, og regnes som verdens første friluftsmuseum. Den ble grunnlagt i 1881 etter initiativ fra kammerherre Christian Holst, og bestod av tre stuer og to loft eller stabbur. Disse ble flyttet fra sine opprinnelige miljøer, og gjenreist på Bygdøy.

Samlingen ble finansiert av kong Oscar II og Sverige, og den skulle vise frem norsk byggeskikks utvikling fra middelalder og frem til 1700-tallet. Samlingen hadde også et bakenforliggende mål. Det var å vise at kongen brydde seg om Norge, og dermed styrke båndene mellom konge og nasjon. I 1885 ble Gol stavkirke gjenreist i anlegget. Kong Oscar II ga samlingene til den norske stat etter unionsoppløsningen i 1905.

 

Ved Telemarkstunet på Norsk Folkemuseum, Bygdøy.

 

Åpent hele året

Norsk Folkemuseum åpnet sin første utstilling i en leilighet i Christian IVs gate i 1896. To år senere kjøpte museet en tomt på Bygdøy, tett opp til Oscar IIs samlinger. I 1902 åpnet friluftsmuseet og innendørsutstillingene.

Utover på 1900-tallet vokste museet kraftig, med ny museumsbygning i 1914 og et stort anlegg rundt museets torg reist i 1934-38. Ved hundreårsjubileet i 1994 fikk museet nytt besøkssenter og nye magasiner. Norsk Folkemuseum er åpent hele året med et vidt program.

Det er en interessant og trivelig opplevelse å vandre rundt gjennom utstillingene fra de ulike tidsepokene i norsk dagligliv. Det er mange flotte bygningsmiljøer å se, men også interiørutstillingene som viser de siste tiårs utvikling er spennende. Her er det mye man kjenner igjen fra egen barndom og oppvekst. Her er bilder fra vår lille rundtur på museet i slutten av mai.

 

Se flere bilder fra museet

 
Publisert 07.06.2018. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.

 

Kategorier: Kunst/kultur