Gausdal Vestfjell kan kalles dørstokken til Jotunheimen. Et rolig og udramatisk fjellterreng preger området, hvor Langsua nasjonalpark verner store deler. Vestfjellet er populært til jakt, fiske og friluftsliv, og vi kikker så vidt inn døra.

 

Stort lavfjellsområde

Gausdal Vestfjell omfatter ganske store fjellområder, kanskje ikke overraskende lokalisert vest i Gausdal kommune i Oppland. For de som ikke er lokalkjente, ligger Gausdal like nordvest for Lillehammer.

Vestfjellet strekker seg fra seterområdene på vestsiden av Auggedalen, til stortoppene i Langsua. Her når høyeste topp 1552 m.o.h. Området dekker snaut 600 km² hvis vi holder oss innenfor kommunegrensene. Det er mulig tilstøtende områder skal medregnes, men jeg har foreløpig ikke funnet noen klar avgrensing i de kildene jeg rår over.

 

Gammelt seterfjøs ved Fossetsætra, Gausdal Vestfjell.

 

Seterfjell

I de sørøstre delene domineres fjellområdet av granskog med myrer og vann, og koller på rundt 900-1100 m.o.h. Her finner vi flere gamle og godt bevarte seteranlegg, som Kittilbu, Verskeid og Fossetsætra.

Her ligger også den øvre delen av Dokkas dalføre, med det store og oppdemte vannmagasinet Dokkfløyvatnet nederst. Litt lenger nord ligger Dokkvatnet, mer urørt og idyllisk under Dokkampen og Ormtjernkampen.

 

Ved Dokka nær Holsbrua, Gausdal Vestfjell.

 

Liten nasjonalpark blir stor

Ormtjernkampen nasjonalpark var landets minste med sine 8,5 km², og ble opprettet i 1968 for “å bevare et naturmiljø med urskog og østlandsk fjellandskap i naturlig tilstand” som det het i vernevedtaket. Den lå sentralt i Gausdal Vestfjell, men i 2011 ble den lille flekken innlemmet i Langsua nasjonalpark, et langt større område på 537 km².

Nasjonalparken grenser i tillegg opp mot flere landskapsvernområder og naturreservater, så det vernede området er stort. Vernet tar vare på typisk østnorsk skog- og lavfjellslandskap, og er populære områder for jakt, fiske og friluftsliv.

 

Blikkstille morgen ved Dokkvatnet, Gausdal Vestfjell.

 
Gjennom området går fv 204 fra Vestre Gausdal og over fjellet til Etnedal. Jeg var på en snarvisitt i området tidlig i juni, og tok turen opp til Dokkvatnet en blikkstille og solblank morgen. Det var stille og fredelig, og så ut til å være ganske så folketomt akkurat da.

Det passet meg utmerket, og jeg fikk tatt flere bilder ved fjellvannet, ved elva og i setergrendene lenger øst. En fin start på sommeropplevelsene i norsk natur.

 

Setermiljø ved Kittilbu, Gausdal Vestfjell.

 

Oppdatering 1.1.2020: Oppland er nå slått sammen med Hedmark til det nye Innlandet fylke.

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 28.06.2018. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.