Det nye storfylket Viken består av de tidligere fylkene Buskerud, Akershus og Østfold. Området dekker 24592 km², og består av hele 51 kommuner. Det er Norges mest folkerike fylke med drøy 1,2 millioner innbyggere. De største byene er Drammen, Hønefoss, Lillestrøm, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

Viken strekker seg fra Svinesund ved svenskegrensen til Skarvheimen og Hardangervidda. Dette gir en temmelig stor variasjon i landskap og klima. Det tidligere Østfold rommer et vidt jord- og skogbrukslandskap, i tillegg til en vakker skjærgård mot Oslofjorden. Hvaler-øyene er kjent for mange.

Lenger nord ligger Follo og Romerike med mer kulturlandskap, og mye tettbebyggelse i Oslos nærområder. Romeriksåsene og Krokskogen skiller Romerike fra Ringerike med Tyrifjorden og Hønefoss. Videre vestover dominerer de store dalførene Hallingdal og Numedal, før vi møter fjellviddene på Hardangervidda og fjellene rundt Hallingskarvet og Reineskarvet. Fylkets høyeste punkt ligger på Folarskardnuten med 1933 m.o.h. Vi tar rundturen i fylket med et bilde fra hver kommune.