Vestfold er vårt minste fylke etter Oslo. Det ligger på vestsiden av Oslofjorden, og grenser mot Buskerud i nord og Telemark i vest. Det er i stor grad et lavlandsfylke, men i nord når Skibergfjellet 632 m.o.h. som Vestfolds høyeste punkt. Naturen er ganske variert til tross for det beskjedne arealet på 2225 km². Fra de idylliske svabergene langs kysten brer jordbrukslandskapet seg innover, før skogen overtar på begge sider av Lågendalen. De største byene i fylket er Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Horten. Vestfold har 12 kommuner, og her er et bilde fra alle tolv.