Om vi ser bort fra Oslo, er Vestfold er vårt minste fylke med sine 2167 km². Men det er allikevel folkerikt. Rundt 260000 innbyggere har sine hjem i fylket. De største byene er Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Til tross for det beskjedne arealet, kan Vestfold by på mye flott natur. Kystlinja mot Oslofjorden og Skagerrak har et vakkert skjærgårdslandskap, med fantastiske svaberg og idyllisk trehusbebyggelse. Innenfor ligger et vakkert jordbrukslandskap, og lengst fra sjøen finner vi et knudrete skogslandskap med åser og koller. I vest går Lågendalen fra sør til nord i hele fylkets lengde.

En rundtur med besøk i hver kommune er fort gjort, det er bare seks. Her er bilder fra hver og en.