Norges sørligste fylke er Vest-Agder. Sørlandskysten med hvit trehusbebyggelse og skjærgård fortsetter fra Aust-Agder vestover mot Rogaland, som er det andre fylket Vest-Agder grenser mot. Landskapet i fylket er knudrete, som i nabofylkene. Nord-sørgående dalstrøk er adskilt av skrint skog- og heilandskap, hvor terrenget stiger jevnt opp mot Setesdal Vesthei. Lengst mot nord finner vi fylkets høyeste punkt, Urdalsknuten på 1434 m.o.h. Kristiansand er fylkeshovedstad og største by, mens Mandal og Flekkefjord er mindre byer preget av sørlandske trehus i hvitt. De 15 kommunene som utgjør fylket dekker 7276 km², og her er 15 bilder fotografert over hele fylket.