Stein og atter stein

Finnmarksreisen rullet videre rundt Varangerfjorden og ut på Varangerhalvøya. Dette er den største halvøya i fylket, og dannes mellom Tanafjorden i vest og Varangerfjorden i sør. Det enorme området dekker mer enn 5500 km², og store deler preges av stein. Usannsynlig mye stein. Blokkmark, steinur og forrevne fjellformasjoner dominerer kysten mot Barentshavet i nord og øst. Ganske mye av innlandet dekkes også av frostsprengt stein, men grønne elvedaler skjærer seg inn i landskapet mange steder. Mot Varangerfjorden er terrenget mildere, med lyngheier, myrer og litt spredt bjørkeskog. Varangerhalvøya nasjonalpark omfatter 1805 km² i de indre delene av halvøya.

 

Nesseby kirke ved Varangerfjorden.

 

Seks kommuner

Seks kommuner deler Varangerhalvøya, fire av dem ligger der i sin helhet: Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø. Sistnevnte er fylkeshovedstad for Finnmark. I tillegg ligger deler av Nesseby og Tana på halvøya. Så og si all bebyggelse ligger langs kysten, det meste samlet i tettsteder og de to byene Vardø og Vadsø. Bare langs Varangerfjorden er det mer spredt bosetting.

 

Hurtigruten passerer Skallnes på Varangerhalvøya.

 

Østligste fastlandspunkt

Det led mot kveld da jeg kjørte langs Varangerfjordens nordside. Etter en stopp ved den vakkert beliggende Nesseby kirke, gikk turen ganske raskt ut til Kibergsneset i Vardø. Dette er Norges østligste fastlandspunkt, og følger vi lengdegraden sørover passerer vi ganske nært St. Petersburg i Russland. Jeg kjørte en humpete traktorvei til de mange krigsminnene ute på neset, og gikk de siste 500 metrene til fots. Det var sent på kvelden da jeg fotograferte det blågrå Barentshavet dundre mot de bratte klippene under fyrlykta på toppen av neset.

 

Garn på naustvegg i Kongsfjord, Berlevåg.

 

Barsk kyst i Berlevåg

Dagen etter bar det tilbake langs Varangerfjorden, og videre ut til Båtsfjord og Berlevåg. Sistnevnte kommune manglet i arkivet, og enda en kunne dermed krysses av. Kystveien mellom Kongsfjord og Berlevåg er et kapittel for seg. Her stuper den såkalte næringskysten i havet, som den gjør på mye av den nordlige Finnmarkskysten. Det er de flate platåfjellene med stupbratte kanter som kalles næringer, et mer kjent eksempel finner vi på Nordkapp. Men kysten her i Berlevåg er minst like flott.

 

Barsk kyst ved Sandfjorden nær Berlevåg.

 
Veien passerer Sandfjorden landskapsvernområde, et utmerket eksempel på denne spesielle landskapstypen. En tamreinflokk beitet også ved fjorden, de var sikkert på sitt tradisjonelle sommerbeite i kystområdene. Et fint punktum for denne turens utforsking av Varangerhalvøya. Men her er det nok mer å finne på en annen gang.

 

Rein på beite ved Risfjorden, Varangerhalvøya.

 

Se flere bilder fra denne turen