Mørk historie

Sørvest i Polen, mellom Katovice og Kraków, ligger byen Oswiecim. Her finnes en av de aller mørkeste plettene i menneskehetens historie: Auschwitz, selve symbolet på nazistenes ufattelige plan om utrydde alle jøder, sigøynere og andre de anså som mindreverdige under 2. verdenskrig. Auschwitz utviklet seg i løpet av krigsårene til et stort kompleks med mange arbeids- og konsentrasjonsleirer. Men det var den første hovedleiren Auschwitz I, og utryddelsesleiren Auschwitz II – Birkenau som Polen gjorde til statsmuseum og minnesmerke i 1947. I 1979 ble det satt på UNESCO’s verdensarvliste.

 

Ved Auschwitz I.

 

Auschwitz I

Auschwitz I var først tiltenkt polske politiske fanger, og åpnet i mai 1940 da ca 700 ankom. Antallet vokste raskt, og i mars 1941 satt nesten 11000 fanger i leiren. De ble brukt til hardt slavearbeid for fabrikker i området, og mange døde av underernæring, sykdom, vold og henrettelser. Sommeren og høsten 1941 gjorde tyskerene store fremskritt i invasjonen av Sovjetunionen, og det skapte behov for nye plasser til russiske krigsfanger. Under ledelse av leirkommandant Rudolf Höss ble Auschwitz I utvidet, samtidig som de første massedrapene med gass fant sted ved leirens likhus og krematorium. Men tilstrømmingen av fanger fra hele Europa førte fort til at kapasiteten ble sprengt, og behovet for et større kompleks meldte seg.

 

Fangeportretter i Auschwitz I.

 

Utryddelsesleiren

Auschwitz II – Birkenau ble påbegynt i oktober 1941, og var først tenkt å huse 50000 politiske fanger. Men planene ble etter kort tid utvidet til å romme opp mot 200000. Tidlig i 1942 hadde Adolf Hitler bestemt seg for at alle jøder skulle utryddes i den såkalte “endelige løsningen”, og planen omfattet også sigøynere, romani og andre uønskede i det storgermanske riket. Birkenau-leiren ble sentral i denne planen, som en kombinasjon av arbeidsleir og utryddelsesleir.

 

Piggtrådgjerde i Auschwitz II – Birkenau.

 
Fra 1943 var fire store gasskamre og krematorier i operasjon, med jernbanespor rett inn i leiren. På jernbanerampen ble menn separert fra kvinner og barn. De aller fleste av de sistnevnte, og de av mennene som var for svake eller uegnet for arbeid, ble sendt rett i gasskammeret. I 1944 var daglige drap oppe i nesten 10000, og krematoriene hadde ingen sjanse til å ta unna alle likene. De ble dermed brent i flere store bål på området. Nazistene drepte minst 1,1 millioner mennesker i Auschwitz, 90% av dem var jøder.

 

Jernbanespor i Auschwitz II – Birkenau.

 
Utover høsten 1944 nærmet den røde arme seg fra øst, og de allierte var i fremgang i vest. I november beordret Reichsführer-SS Heinrich Himmler at all gassing av fanger skulle opphøre over hele riket. Gasskamrene og krematoriene ble ødelagt i et forsøk på å slette spor, og mange fanger sendt østover på rene dødsmarsjer hvor de som ikke klarte å følge med ble skutt på stedet. Auschwitz ble befridd av sovjetiske styrker 27. januar 1945. Kommandant Rudolf Höss ble sporet opp og arrestert av britisk etterretning i 1946, og dømt til døden etter å ha tilstått i rettsaken mot ham. Han ble hengt foran inngangen til krematoriet i Auschwitz I 16. april 1947.

 

Slitt fasade i Kazimierz, Kraków.

 

Byvandring i Kazimierz

Dag 3 på min sønns klassetur til Tyskland og Polen hadde besøk i Auschwitz på programmet, men først ble det en stopp i bydelen Kazimierz i Kraków. Den hadde før krigen en stor jødisk befolkning, men i likhet med resten av polske jøder ble de fordrevet og mange endte sine liv i ghettoer eller i dødsleirene. Kommunistene som overtok etter krigen neglisjerte bydelen, og Kazimierz forfalt med fattigdom og kummerlige forhold som resultat. Men jernteppet falt mot slutten av 1980-tallet, og i 1993 ble Steven Spielbergs film “Schindlers liste” for det meste spilt inn i Kazimierz. Bydelen er i dag populær, og har et rikt kulturliv.

Etter byvandringen bar det med buss vestover til Oswiecim og dødsleirene i Auschwitz. Vi var så heldige å få med et sterkt foredrag av tidsvitne Arne Eilertsen fra Lillesand, før vi tok fatt på en guidet tur i konsentrasjonsleirene. Det ble en meget lærerik dag, full av sterke inntrykk for både ungdom og voksne.

 

I Auschwitz II – Birkenau.

 

Se flere bilder fra denne turen