Trøndelag har et areal på 42201 km², og er med det Norges nest største fylke. Landskapet preges av en ganske variert topografi. I sør ligger fjellområder med topper langt opp i alpin sone, med Storskrymten som aller høyest på 1915 m.o.h. Landet synker gjennom åser og skogsdaler nordover mot lavere lende rundt Trondheimsfjorden. Her finner vi et frodig kulturlandskap rundt mindre tettsteder, i tillegg til fylkeshovedstad Trondheim. De østlige delene dekkes av et vidt skog- og fjellviddelandskap inn mot svenskegrensen.

I vest finner vi et flott kystlandskap med øyer, holmer og skjær, hvor Hitra og Frøya er de største. Fosenhalvøya på nordsiden av Trondheimsfjorden kan by på mye spennende kystnatur, ikke minst mange store havgrotter. Namdalen og Namdalskysten i nord kan også varte opp med mange flotte naturperler. Ikke miunst er Namsen kjent som en av landets beste lakseelver.

I Trøndelag bor rundt regnet 460000 mennesker. De største byene er Trondheim, Stjørdalshalsen, Steinkjer, Levanger og Namsos. Fylket har 37 kommuner, og her er et bilde fra hver av dem.