Troms er det nest nordligste fylket i landet, naturskjønt og fjellrikt. Lyngsalpan er kongene i fylkets fjellverden, og høyest når Jiehkkevárri på 1834 m.o.h. Store fjorder deler opp fylket på kryss og tvers, og flere av Norges største øyer ligger her. Hinnøya er aller størst, men deles med Nordland. Senja er nest størst, og er et Norge i miniatyr. Her snakker vi spektakulært fjord- og fjellandskap i vest, og vidt skog- og myrlandskap i øst. Øyriket fortsetter videre nordover med Kvaløya, Ringvassøya, Vannøya og Arnøya på rekke og rad. Inn mot svenskegrensa ligger store villmarksområder, hvor noe er vernet gjennom nasjonalparkene i Dividalen og Reisa. 24 kommuner deler på arealet, og her er bilder fra hele bunten.