Troms og Finnmark er vårt nordligste og største fylke, et resultat av regionreformen som trådte ikraft fra 1.1.2020. Begge de tidligere fylkene kunne oppvise stor variasjon i både landskap og klima, nå er spennet enda større. Seks av Norges sju største øyer ligger nå helt eller delvis innenfor det nye storfylket. Hinnøya (delt med Nordland) og Senja ligger på toppen av lista, sistnevnte er et miniatyr-Norge i seg selv. Øya har et dramatisk tinde- og fjordlandskap på yttersida, og et roligere terreng med furuskog og småvann innenfor.

Sentralt i det nye fylket ligger de mektige Lyngsalpan, med Jiehkkevárri på 1834 m.o.h. som Troms og Finnmarks høyeste fjell. Fjellområdet tiltrekker seg skientusiaster fra hele verden, men tragiske ulykker følger dessverre med dersom man ikke tar nødvendige forholdsregler.

Finnmarkskysten er noe for seg selv. Den nordlige delen preges av såkalt næringskyst, som består av relativt flate platåer som stuper bratt ned i sjøen. Nordkapp og Kinnarodden er utmerkede eksempler. Kysten her er et eventyrlandskap av geologiske formasjoner.

De indre delene av Troms og Finnmark domineres av roligere linjer og viddelandskap. Finnmarksvidda er kjent for de fleste. Flere store nasjonalparker verner denne enorme villmarksnaturen, som Øvre Dividal, Reisa og Øvre Anarjohka.

Snaut 250000 mennesker har sine hjem i Troms og Finnmark, som nå dekker nesten 750000 km². De største byene er Tromsø, Harstad, Alta, Hammerfest og Vadsø. Fylket består nå av 39 kommuner, og dette bildegalleriet viser et bilde fra hver av dem.