Geologi

Fossilene på Limovnstangen

Lemostangen naturreservat ligger ved Tyrifjorden på Ringerike. Verneområdet rommer en særdeles flott forekomst av fossiler fra kambrosilur-perioden i jordas geologiske historie. I tillegg er det er naturskjønt område mye brukt til både friluftsliv og studier. Les mer

By Vidar Moløkken, ago
Geologi

Trollbrua ved Eikeren

På grensen mellom Holmestrand og Øvre Eiker ligger et heller sjeldent fenomen i norsk sammenheng. Det er snakk om en naturlig steinbru, formet av naturens sterke eroderende krefter. Den har ikke overraskende fått navnet Trollbrua. Les mer

By Vidar Moløkken, ago