Naturlandskap

Skriket i bekken

Typisk innlandselv Gjødingelva renner fra Skrukkelisjøen til Hurdalssjøen i Hurdal, lengst nordvest på Romerike i Akershus. Det er et typisk innlandsvassdrag, med utspring i skogsåsene rundt dalføret ved Skrukkelia. Elva skiller seg lite fra andre Les mer

By Vidar Moløkken, ago