Sør-Trøndelag har et areal på 18848 km², med en ganske variert topografi. I sør ligger fjellområder med topper langt opp i alpin sone, med Storskrymten som aller høyest på 1915 m.o.h. Landet synker gjennom åser og skogsdaler nordover mot lavere lende ved Trondheimsfjorden. Her finner vi et frodig kulturlandskap rundt mindre tettsteder, i tillegg til fylkeshovedstad Trondheim. Østover strekker et vidt skogslandskap seg mot fjellviddene ved svenskegrensen og Røros. I motsatt retning finner vi et flott kystlandskap med øyer, holmer og skjær, hvor Hitra og Frøya er de største. Fosenhalvøya på nordsiden av Trondheimsfjorden kan by på mye spennende, ikke minst mange store havgrotter. Sør-Trøndelag har 25 kommuner, og her er et sveip gjennom alle sammen.