Nord for Bergen

Så var turen kommet til de fire Nordhordlandskommunene Austrheim, Lindås, Meland og Radøy. Disse ligger rett nord for Bergen, men er svært landlige i sin fremtoning. Bare Knarvik i Lindås har større tettbebyggelse, og dette er også regionsenter for det meste av distriktet. Området ligger på en rekke større øyer og halvøyer, og landskapet preges av langstrakte fjorder og sund mellom lave fjell og åser. Åpent kulturlandskap gir rom til mange spredte gårder, små grender og tettsteder.

 

Vardetangen i Austrheim er Norges vestligste fastlandspunkt.

 

Vestligste fastlandspunkt

I Austrheim ligger Vardetangen ut mot Fensfjorden i nord. En stor steinvarde og steintavle markerer at dette er Norges vestligste fastlandspunkt. Det er kanskje ikke så spektakulært som de tre andre ytterpunktene våre, der det ligger innenfor både Fedje og Fosnøya. Men det er interessant nok, og vel verdt de 20 minuttene det tar å gå ut dit.

 

Ved Lyngheisenteret på Lygra, Lindås.

 

Kulturlandskap i Lindås

Lindås kommune har mye flott kulturlandskap å by på, med mange gamle gjerder, naust og uthus bygget i stein. Men ved Hodnesdal har de gamle tatt det litt lenger. Her finner vi to svære løer, eller låver, i tørrmurt naturstein. Praktfulle kulturminner i det gamle beitelandskapet. Mer flott kulturmark finnes på Lygra. Her ligger Lyngheisenteret, som tar vare på tradisjoner knyttet til lyngheiene og bruken av disse. Utpå sensommeren og høsten blomstrer purpurklyngen, og da er nok landskapet her en ekstra reise verdt.

 

Kveld ved Skjeljanger på Holsnøy, Meland.

 

Meland og Radøy

Meland og Radøy byr på mer kulturlandskap, og skiller seg slik sett ikke nevneverdig fra Lindås eller Austrheim. Ved Kolåseidet på Radøy fant jeg et gammelt steinnaust som lå vakkert til ved bredden av Hallandsvatnet. Jeg besøkte også Bogatunet ikke langt unna. Dette middelaldertunet er et såkalt sammenbygd anlegg, med flere funksjoner som bolig, uthus og fjøs i en og samme bygning. Disse var vanlige på 1500-tallet i Nordhordland, men svært få av dem er bevart.

 

Vårmorgen ved Stallbotnen i Lindås.

 

Se flere bilder fra denne turen