Rogaland er det sørligste av de fire fylkene på Vestlandet. Det har et areal på 9376 km², og rommer en høyst variert natur. Lengst i sør ligger Dalane, med nakne knauser og et virvar av smådaler i mellom. Litt lengre nord finner vi det paddeflate Jæren, med kulturlandskap og sandstrender så langt øyet kan se. Den nordlige delen av distriktet er tett urbaninsert rundt Stavanger og Sandnes, før den store Boknafjorden deler fylket i to nord for byene.

På den andre siden av fjorden finner vi Karmøy og Haugesund, med Haugalandet innenfor. Den innerste delen av Rogaland er Ryfylke, med et unit fjordlandskap blant høye og blankskurte fjell. Særlig kjent er Lysefjorden med Preikestolen og Kjerag. Her er et bilde fra hver av de 23 kommunene i Rogaland.