Priser

For å forenkle prissetting av bilder, har vi valgt å kutte ut ulike priser etter bruksområder, opplag osv. Vi opererer derfor kun med to varianter: Engangsbruk og royalty-free lisens.

Engangsbruk: kr 1000,- inkl. mva.
Royalty-free lisens: kr 2500,- inkl. mva.

 

Betingelser

Som standard leveres bilder på 24-bits JPEG-format med AdobeRGB fargerom. Andre filformater og fargerom på forespørsel. Filinformasjon om hvert enkelt bilde ser du ved visning av bilde i stort format. Bildefiler sendes pr epost eller via WeTransfer, sammen med faktura på PDF-format.

Engangsbruk: Dette gjelder for 1 publisering på valgfritt medium (bøker, brosjyrer, DM, TV, internett m.m.), uavhengig av opplag. For internett gjelder rett til publisering i ett år.

Royalty-free lisens: Med denne varianten kan du bruke bildet til så mange publikasjoner og opplag du ønsker, samt internett eller TV i ubegrenset tidsperiode.

Generelt for begge prisvarianter gjelder følgende: Bildets opphavsrett forblir fotografens eiendom, og bildet kan ikke selges, leies ut eller gis bort til tredje part uten samtykke fra fotografen. Bruksretten gjelder kun kundens egne publikasjoner.

Bilder brukt skal alltid krediteres med følgende linje: “Foto: Vidar Moløkken / frittfallfoto.no”. Som hovedregel skal linjen plasseres på eller ved bilde (bakside på postkort), men i publikasjoner med mange bilder godtas også kreditering i liste på annen side. Brudd på dette faktureres med kr 2000,- pr bilde.

 

Kontaktinformasjon   Les mer om oss

 

Veggkunst på betongvegg ved Røst, Lofoten, Nordland.