Det rare året 2020 er historie. Heldigvis tenker nok mange, inkludert undertegnede. Men til tross for et år med mange utfordringer, ble ikke tiden bak kameraet nevneverdig endret. Det ligger mye god terapi i det å ferdes ute i naturen, og vi i Norge har mye av den. Her er et tilbakeblikk på noen høydepunkter tatt gjennom fire årstider over det ganske land.