Enda et år er omme, og vi tar et tilbakeblikk på noen av høydepunktene. Fotoaktiviteten var som vanlig stor gjennom det meste av året, og samtlige 18 fylker ble besøkt med kamera. Et nytt verktøy ble tatt i bruk fra mai, en drone gir nå muligheter for nye perspektiver. Den har vært med over hele landet, og flere av bildene i dette galleriet er tatt fra lufta.