Året 2016 ble i likhet med foregående år svært innholdsrikt. Det ble fototurer til nesten hele Norge, samtlige fylker med unntak av Finnmark fikk besøk av undertegnede med kamera på slep. Vestlandet viste seg fra sin aller beste side tidlig i juni, og Nord-Norge bød på både sol og regn i august. I oktober eksploderte nordlyset over Kjerringøy ved Bodø, og et par måneder senere møtte jeg lavt sollys over en vinterstille skjærgård på Sørlandet. Innimellom ble det også noen turer ut av landet, nærmere bestemt til Tyskland, Polen og Spania.