Fotografens utvalgte bilder fra året 2013, i kronologisk rekkefølge.