Telemarkskanalen er omgitt av mye vakkert natur- og kulturlandskap. Fra det urbane Skien, via det blide jordbrukslandskapet langs Norsjø, til de skogkledte fjellsidene langs Flåvatn, Kviteseidvatnet og Bandak. Vi skal ut på tur ved Fjågesund.

 

Langs Telemarkskanalen

Langs Telemarkskanalen ligger natur- og kulturperlene på rekke og rad. De historiske sluseanleggene i Skien og Nome er naturligvis et midtpunkt, men også industrihistorien og herregårdene langs vassdraget er spennende attraksjoner. Naturen spiller også sin minst like viktige rolle i opplevelsene langs kanalen.

Når slusingen er unnagjort på en tur opp Telemarkskanalen, er båten oppe på 72 m.o.h., som er høyden på alle de tre store vannene som utgjør størsteparten av reisen. Det er Flåvatn, Kviteseidvatnet og Bandak. Her reiser skogkledte åser og fjell seg stupbratt opp fra vannflata, og skaper et dramatisk landskapsrelieff. Vi skal ta turen opp på en av nutene som omgir Flåvatn.

 

Fjågesund ved Flåvatn med Ånås i bakgrunnen.

 

Vakre Fjågesund

Fjågesund er ei lita grend som ligger ved Straumen, et smalt sund som skiller Flåvatn fra Kviteseidvatnet. Straumen er for øvrig navnet på flere slike sund både oppover og nedover langs Telemarkskanalen. Fjåg betyr “vakker” eller “blid”, og vakkert er det såvisst her ved Fjågesund. Det bor ca 60 mennesker i grenda, som har både grendehus og kapell.

Fylkesvei 3320 krysser Straumen på bru under den brutale fjellveggen ved Ånås og Høvrenuten. Det er som et lite stykke Vestland har oppstått her ved Telemarkskanalen.

 

Informasjonstavle ved Knarrbua på Fjågesundheia.

 
Men vi skal opp på Fjågesundheia, som ligger oppe på åsene sør for bygda. Nærmere bestemt vil vi gå en tur til en topp som bærer det litt rare navnet Næring. Den reiser seg 700 bratte meter over den blanke vannflata på Flåvatn. Det er imidlertid ikke så avskrekkende, for en bilvei hjelper oss med mesteparten av veien.

Fylkesvei 3324 tar oss opp gjennom de bratte liene fra Fjågesund, og opp på heia. Ved veiens høyeste punkt ligger Knarrbua, ca 540 m.o.h. Her er det lysløype og parkeringsplass, og dette er utgangspunktet for fotturen vår. Det er satt opp ei informasjonstavle med kart, bilder og informasjon om turen vi skal ut på.

 

På Solliåsen, Fjågesundheia.

 

Til topps på Næring

Turen starter her ved Knarrbua, og merkingen følger lysløypa noen få hundre meter, før den svinger av mot venstre. Vi krysser en liten bekk, og kommer opp på en grusvei. Denne følges snaue 300 m før vi tar av til venstre igjen, og går opp en traktorvei mot den gamle plassen Solli. Det skal nevnes at vi også kan følge grusveien videre rundt Solliåsen. Den ruta er litt lengre, men kanskje lettere allikevel.

Ved Solli er det slutt på traktorveien, og en sti fører oss videre rundt plassen som nå er fritidsbolig. Stien tar oss over Solliåsen, hvor det er fint og åpent skogsterreng med utsikt nedover dalføret mot Tørdal og Bø i Drangedal.

 

Vårlig vandring på Fjågesundheia.

 
Når vi har gått over åskammen, kommer vi frem til enden av den før nevnte grusveien. Herfra følger vi en til dels bratt traktorvei opp lia mot høyre. Den fører oss opp til noen ganske store hogstfelt, som byr på mer utsikt sørover mot skogene i Drangedal. Men vi følger merkingen videre i nordlig retning, og traktorveien går snart over i merket sti.

Nå har vi kommet ganske høyt i terrenget, og skogen får mer preg av fjellskog med værhardt klima. Vi krysser noen små myrdrag, og så er vi oppe på Næring, 776 m.o.h. Det litt snodige navnet kan bety fremskutt fjellformasjon, slik som vi kan se spor av i andre navn som Narefjell, Napen og Nup. Det kan muligens også være samme komponent som i næring slik vi kjenner det fra Finnmarkskysten. Der beskriver det et fjellplatå som plutselig stuper bratt ned i sjøen, slik som på Nordkapp og Nordkinnhalvøya.

 

Fra Næring mot Fjågesund.

 

Panoramautsikt

Det er uansett en formidabel utsikt som møter oss på toppen. Flåvatn ligger dypblått og blankt 600 bratte høydemeter under oss, og vi ser ned på det blide Fjågesund. Over sundet reiser Ånås og Høvrenuten seg med sine loddrette fjellvegger. Bakenfor blinker det i Kviteseidvatnet der det strekker seg inn i landskapet som en hvilken som helst vestlandsfjord. I det fjerne lyser snøen i Austheiene ved Setesdal, Skorve ved Seljord, og Lifjell.

Siden vandringen går gjennom skog i ganske slakt og lettgått terreng, med noen mindre kneiker, er det et voldsomt inntrykk som slår mot en fra toppen. Jeg tenkte med en gang at dette må være en av Telemarks flotteste utsikter. Den gjorde i alle fall inntrykk på oss.

Turen til Næring på Fjågesundheia er ganske kort og enkel. Den er gjennomførbar for de aller fleste av oss, gammel og ung. Vi brukte ca 50 minutter på å gå til topps, og det var inkludert litt fotografering på veien. Det er ingen utsatte og bratte partier, så de med høydeskrekk vil ikke ha noen problemer med den. Vi anbefaler varmt turen til Næring på Fjågesundheia. Planlegger du, eller er du heldig, få du kanskje se båtene som trafikkerer Telemarkskanalen langt der nede.

 

På Næring, Fjågesundheia.

 

Se flere bilder fra denne turen