Oslo er Norges hovedstad, og samtidig både eget fylke og egen kommune. Det er vårt mest folkerike, og det minste i utstrekning. Det bor 681000 mennesker (2019) innenfor grensene, som rommer 454 km². Oslo er naturlig nok mest kjent for storbymiljøet, med arkitektur fra mange epoker. Det er mye flott å se fra Slottet til Operakvarteret. Men Oslo har mer enn bygater og forretningsbygg å by på. Nordmarka og Østmarka rommer mye flott skogs- og turterreng, og ganske urørt natur finnes i relativt kort avstand til tett bebyggelse. Her er en bildeserie som viser litt av det Oslo kan oppvise.