Oppland er et av våre to fylker uten kystlinje. Til gjengjeld er det vårt høysteliggende, og usedvanlig fjellrikt. I Jotunheimen finner vi Norges høyste fjell, Galdhøpiggen på 2469 m.o.h. Dalenes dal, Gudbrandsdalen, er et annet dominerende trekk. Toten og Hadeland rommer fylkets flatbygder og kornareal. Her er bilder fra de 26 kommunene i Oppland.