Varberg er en by på den svenske vestkysten, sju mil sør for Gøteborg. Varberg er kjent for flotte badestrender og er et mekka for surfere. Vi besøkte byen utenfor sesongen, en kjølig og stille novembermorgen.

 

Sommerdestinasjon

Varberg er en trivelig by på vestkysten av Sverige, ut mot Kattegat. Byen ligger i Hallands län, ca 70 km sør for Gøteborg. Det er rundt 37 000 innbyggere i Varberg by, mens kommunen med samme navn huser i underkant av 70 000 mennesker.

Varberg har betydelig handel og industri, men har etter hvert også blitt kjent som turistdestinasjon, spesielt om sommeren. De mange flotte strendene og “havsbadene” har utvilsomt bidratt til det. Bølgesurfing har blitt en populær aktivitet her.

Men byen har også en lang og innholdsrik historie. Den strekker seg tilbake til middelalderen, og Varberg har spilt en viktig strategisk rolle på grunn av en god havn og et solid festningsverk. Byen har vært sentrum for handel og sjøfart i denne regionen gjennom flere århundrer.

 

Morgen ved Stora Torget, Varberg.

 
Første gang Varberg nevnes i skriftlige kilder, er i 1343. Det er stedet kalt Getakärr. Men bosettingen her er nok betydelig eldre, stedet Getsjö nevnes allerede i 1062. Men sikkert er det at byen har vært vitne til flere konflikter og erobringer opp gjennom tidene. Et eksempel er slaget ved Getterön i 1719, der svenskene avverget en dansk-norsk invasjon.

I dag er det som nevnt handel, turisme og industri som preger livet i Varberg. Sommerstid yrer det av turister som søker sol, varme og bading. I november er det derimot ganske stille. Det var i alle fall det under vårt besøk, da jeg tok en tidlig morgenvandring ved sentrum i Varberg.

 

Morgen ved Varbergs kyrka, Varberg.

 

Kirka ved torget

Midt i Varbergs sentrum ligger et stort torg, omgitt av historiske bygninger. En av disse er Varbergs kyrka, et flott, hvitpusset kirkebygg. Den ble bygget i perioden 1769-1772, etter at den tidligere kirka ble totalskadet under en bybrann i 1767.

Kirkebygningen tilhører Varbergs menighet i Gøteborgs stift, og er den største og eldste kirka i Varberg. Arkitekten bak bygningen var Friedrich August Rex, og han tegnet den nye kirka i gustavianske stil.

Kirken er enskipet med et rektangulært skip, og et femkantet kor som vender mot øst. Tårnet mot vest er konstruert med firkantede, pussede søyler, og har en åpen lanterne med klokke i toppen.

De firkantede fasadene brytes av rundbuede vinduer på alle sider, mens det opprinnelig teglstein-dekkede taket nå har kobberplater. Under kirkegulvet ligger graver fra 1600- og 1700-tallet. Noen av disse stammer fra den gamle kirken på stedet.

 

Portal ved Varbergs fästning, Varberg.

 

Festningen ved Varberg

Varbergs fästning ligger oppe på Vardberget, lokalisert ved sjøkanten mot Kattegat. Det er dette berget som har gitt byen sitt navn. På slutten av 1200-tallet fikk Jacob Nielsen, greve av Nord-Halland, bygget et slott her som vern for seg selv. Han var nemlig dømt fredløs i 1287.

I løpet av 1300-tallet ble slottet utvidet, og det skiftet mellom å være på danske, norske og svenske hender. Til tider utgjorde Halland i praksis sitt eget rike. Kong Magnus Eriksson oppholdt seg i perioder her på Varberg slott.

Under den danske grevefeiden på 1530-tallet, ble Varberg slott beleiret og til slutt erobret i 1536. Svenskene gjenerobret slottet i 1565 under den nordiske sjuårskrigen, men danskene tok det tilbake i 1569.

I årene 1588-1618 ble den gamle middelalderborgen bygget om til en moderne festning med vollgrav og kasematter, under kong Christian IV. Dette arbeidet ble ledet av nederlandske Hans van Steenwickel d.e. Etter dette har festningen aldri vært involvert i noen militær konflikt.

 

Ved Varbergs fästning, Varberg.

 
Freden i Brömsebro i 1645 gjorde Halland og Varberg med festningen til svenske. Etter hvert som tiden gikk, mistet festningen sin militære betydning. I 1830 ble den tatt ut av forsvaret av riket, og videre utover på 1800-tallet fungerte Varbergs festning først og fremst som fengsel. Et moderne cellefengsel ble bygget innenfor murene i 1856, og det ble benyttet helt til den siste fangen forlot festningen i 1931.

I dag er Varbergs fästning et av Hallands viktigste turistmål. Siden 1916 har Hallands kulturhistoriske museum, inkludert Bockstensmannen, hatt sine lokaler der. Festningen eies av staten og forvaltes av Statens eiendomsverk. Det har vært beskyttet som et statlig bygningsmonument siden 1935.

 

Morgen ved Kallbadhuset, Varberg.

 

Kursted og badeby

Varberg har en lang historie som kursted og badeby. Den går tilbake til 1811, da den såkalte Svartekällan ble “oppdaget” og lansert av de som styrte Varberg på den tiden. Kilden ligger i Apelviken, noen kilometer sør for byen.

Svartekällan er en såkalt “surbrønn”, en kilde med kullsyreholdig vann og høyt jerninnhold. Tidligere trodde man at å bade i dette vannet hadde helsebringende effekt. Hvor lenge kilden hadde vært kjent av lokalbefolkningen vet man ikke, men våren 1817 bygget man et lite brønnhus over Svartekällan.

Tjue år senere fant man det mer praktisk å frakte vannet i tønner med hest og kjerre inn til Varberg. Det lille brønnhuset ble også fraktet inn til byen, og plassert vest for kirka. Brunnparken, som fortsatt eksisterer, ble bygget rundt brønnhuset.

 

Morgen ved Kallbadhuset, Varberg. Varbergs fästning bak.

 
Varbergs første varmebadehus ble bygget i 1822, og samtidig kom det første kaldbadhuset på en flåte i sjøen utenfor. Utover på 1850-tallet utviklet byen seg til å bli en kjent badeby, mye takket være dampbåtlinjen som trafikkerte kysten mellom Gøteborg, Malmø og København. Senere gikk den også til Lübeck i Tyskland.

Det nåværende kaldbadehuset ble bygget i 1903, og står på påler i Badhusviken, like nord for festningen. Det er det tredje kaldbadehuset på stedet, ettersom de to foregående ble ødelagt av kraftige vinterstormer som av og til inntreffer på kysten her.

Kallbadhuset i Varberg er bygget i orientalsk stil, og ble renovert og gjenåpnet i 1996. Her kan du bade naken i separate herre- og dameavdelinger. Begge er utstyrt med badstuer. Badehuset ligger nå innenfor havneområdet, etter at det ble bygget molo ut mot Klöven og Getterön.

 

Morgen ved Societén, Varberg.

 

Kilder:

Varberg, Wikipedia (hentet 19.02.2024).
Varbergs kyrka, Wikipedia (hentet 19.02.2024).
Varbergs fästning, Wikipedia (hentet 19.02.2024).
Varbergs kallbadhus, Wikipedia (hentet 19.02.2024).

 

Se flere bilder fra denne turen

 
Publisert 19.02.2024. Sist oppdatert 24.03.2024.
Tekst og foto: Vidar Moløkken.