Ved veis ende

Så er vi ved veis ende. Det siste fylket på en lang rundtur er Finnmark. Vårt nordligste og arealmessig største, det dekker 48631 km². Det er dermed betydelig større enn Danmark, og avstandene mellom ytterpunktene i fylket er store. Kautokeino er f.eks. landets største kommune, og større enn Østfold og Akershus til sammen. Etter folketall er imidlertid Finnmark Norges minste fylke. Her, som i de fleste andre fylker, bor flertallet i byer og tettsteder. Alta er størst, deretter følger Hammerfest, Kirkenes og Vadsø.

 

Lille-Finnkjerka ved Kjøllefjord, Nordkinnhalvøya.

 

Fra vidde til kyst

Vidde er et nøkkelord for å beskrive landskapet i Finnmark. Finnmarksvidda legger beslag på mer enn en tredjedel av arealet, og består i hovedsak av åser dekket av bjørkeskog, myrer, elver og vann. Viddelandskapet finner vi også igjen på Varangerhalvøya og Nordkinnhalvøya, men her er landskapet nakent med sparsom vegetasjon. Fjellplatåene strekker seg helt ut til kysten, hvor de stuper bratt i havet. Skrentene kalles næringer, eller næringskyst. Et typisk eksempel er Nordkapp på Magerøya. Store og brede fjorder skjærer seg inn fra Barentshavet, de største er Porsangerfjorden, Laksefjorden og Varangerfjorden.

 

Midnatt ved Kirkeporten nær Skarsvåg, Nordkapp.

 

Ytterpunkter

Finnmark har naturlig nok flest av Norges geografiske ytterpunkter, ettersom det ligger både lensgst nord og lengst øst. Kibergneset ved Vardø ligger lengst øst på fastlandet, men Hornøya ligger enda litt lengre øst. Kinnarodden på Nordkinnhalvøya er nordligste fastlandspunkt, mens Knivskjelodden på Magerøya er nordligste punkt. Puktum. I Vest-Finnmark er landskapet mer fjellrikt, og ligner på det vi finner over fylkesgrensa mot Troms. På Øksfjordjøkelen ved Øksfjorden finner vi fylkets høyeste punkt på 1191 m.o.h.

 

Transteinen på Mortensnes ved Varangerfjorden.

 

Finnmark har Norges riksgrense mot Russland i øst, mot Finland i sør, og som nevnt grenser fylket mot Troms i vest. Det bor ca 76000 mennesker i fylket, og mange er av samisk herkomst. Sametinget er lokalisert i Karasjok på Finnmarksvidda. Finnmark har 19 kommuner pr 2017, og vi tar en lang sisterunde på bildereisen gjennom Norges kommuner og fylker.

Oppdatering 1.1.2020: Troms og Finnmark ble slått sammen fra 1. januar 2020, og link viser derfor nytt galleri for Troms og Finnmark fylke.

 

Se bildegalleri

 

Kategorier: Bildegalleri