Folkerikt

Etter Oslo er Akershus Norges mest folkerike fylke, mer enn 600000 mennesker bor på de 4918 kvadratkilometrene fylket dekker. Akershus grenser mot Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold og Oslo. I tillegg har fylket noen kilometer grense mot Sverige. Det er tre regioner som utgjør Akershus: Romerike i nord-øst, Follo i sør-øst, og Vestområdet med Asker og Bærum i vest. Høyeste punkt er Fjellsjøkampen i Hurdal, den når 812 m.o.h. De største innsjøene er Øyeren og Hurdalssjøen, samtidig som sørenden av Mjøsa også ligger innenfor fylkesgrensene.

 

Ved Nes kirkeruin på Romerike.

 

Jordbruksland

Jordbruksland dekker mye av arealet, men som i Østfold er det skog som dominerer de østligste områdene, særlig i Aurskog-Høland. Det er også mye skog på Romeriksåsene nord for Oslo. Ellers er kulturlandskap utbredt på det meste av de lavereliggende slettene på Romerike, og i det mer bølgende landskapet i Follo. Men de mange ravinene i leirbakkelandskapet gir naturlommer her og der. Fem steder har bystatus i fylket, det er Lillestrøm, Sandvika, Ski, Drøbak og Jessheim. Akershus består i 2017 av 22 kommuner, og her kan du se en bildeserie med ett bilde for hver av dem.

 

Ved Spikerbrukfallet, Bærum.

 

Se bildegalleri

 

Kategorier: Bildegalleri