Nord-Trøndelag grenser til Sør-Trøndelag i sør, Nordland i nord, og Sverige i øst. I vest er det kysten mot Norskehavet som gjelder. Dette er Namdalskysten, og den dekker hele fylkets kyststrekning. Den er en veritabel labyrint av små fjorder, øyer og holmer. Innenfor kysten dominerer et vidstrakt skog- og fjellandskap, bare avbrutt av den lange Namdalen og områdene rundt Trondheimsfjorden. Her finner vi mye grøderikt jordbruksland, ofte nevnt som Inntrøndelag. Mange historiske steder ligger også her, som Stiklestad, Frostatinget og Tautra med klostrerruinene. Mot svenskegrensen dominerer igjen fjell og skog, med flere nasjonalparker. Fylket dekker 22415 km², fordelt på 23 kommuner. Her er bilder fra alle kommunene i Nord-Trøndelag.