Kunstverk

Monumenter kan være så mangt. Kunstverk er vel det de fleste forbinder det med, men det kan også være natur- og kulturminner som vekker assosiasjoner til svunne tiders livsverk. Her kommer litt av begge deler. Forrige helg tok jeg med barna på en tur til Stavanger. Fra Lillesand hvor de bor er det er omtrent like langt som å kjøre til Bø. Jeg fikk tak i en liten leilighet i sentrum hvor vi koste oss sammen og tok livet med ro. Vi var også ute og kikket litt på omgivelsene.

 

“Sverd i fjell” ved Hafrsfjord.

 

Til minne om viking-slag

Ved Hafrsfjorden like vest for byen står monumentet “Sverd i fjell”. Det er laget av skulptøren Fritz Røed, og ble avduket av kong Olav i 1983. Monumentet er reist til minne om slaget i Hafrsfjord i 872, da Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Kunstverket består av tre store sverd satt ned i fjellgrunnen, hvor det største symboliserer den seirende kongen. Det er også et fredssymbol at sverdene er plassert slik, og aldri mer skal brukes.

 

Alexander L. Kielland-monumentet “Brutt lenke” ved Kvernevik

 

Katastrofe-monument

Smioddden er Stavanger kommunes vestligste punkt, og her står et annet monument som minner om dramatiske hendelser. Den 27. mars 1980 kantret boligplattformen Alexander L. Kielland, med 212 mennesker ombord. Et tretthetsbrudd i et støttestag i den bærende konstruksjonen førte til katastrofen, den verste i norsk oljehistorie. 123 mennesker omkom. Minnesmerket “Brutt lenke” er reist ute på odden mot det åpne havet hvor ulykken skjedde, og består av en lenke med tre store elementer, hvorav det ytterste er brutt.

 

Vintermorgen ved Kvernevik.

 

Fyr

Fyrene langs kysten vår kan også ses på som monumenter over Norge som sjøfartsnasjon. De gir nødvendige veiledninger til alle sjøfarende langs hele norskekysten. Obrestad fyr er et av disse, det ligger på Jærstrendene like vest for Nærbø. Det ble åpnet i 1873, som en enkel oljebrenner. Fyret ble modernisert flere ganger frem til det i 1991 ble automatisert og avfolket. I dag er det fredet etter kulturminneloven, og huser et eget fyrmuseum. De gamle fyrvokterboligene brukes til utleie, og heldigvis blir dette og mange andre fyrstasjoner godt tatt vare på.

 

Obrestad fyr, Hå.

 

Se flere bilder fra denne turen