Canyon

Sanddøldalen naturreservat deles av Grong og Lierne kommuner i Nord-Trøndelag, og dekker et drøyt 20 km&sup2 område langs den øvre delen av dalen der den er på sitt dypeste og trangeste. Riksveien går her høyt opp mot fjellet, og det gjør den canyonaktige dalen med elva urørt. Nettopp urørt natur preger reservatet, med tett, gammel granskog og utilgjengelig villmark i de stupbratte liene ned mot Sanddøla. Opp mot snaufjellet på sørsiden av dalføret, flater lendet derimot noe ut, og skogen åpner seg med spredt furu blant et mylder av små tjern. Området har svært rik vegetasjon, med en del sjelden flora.

 

Tørrfuru i Sanddøldalen natureservat.

 

Furuskog

I de østlige og øvre delene passerer riksveien tett opp til grensene for naturreservatet, og her passerte jeg i augustkvelden for to uker siden. Sola var på vei ned mellom spredte skyer, og den kastet varmt lys utover den gamle furuskogen her oppe. Det kunne jeg ikke gå glipp av, så jeg parkerte bilen og slengte kamerasekken på ryggen. Det ble en nydelig og varm sommerkveld blant både levende og døde. Furutrær, altså. Før turen gikk videre oppover Namdalen mot selve Nordland og Nord-Norge.

 

Sommerkveld i Sanddøldalen natureservat.

 

Se flere bilder fra denne turen