Forsvarets museumsvirksomhet omfatter flere museer rundt omkring i hele landet vårt, som Luftforsvarsmuseet i Bodø, Marinemuseet i Horten og Bergenhus festning. Hovedmuseum er Forsvarsmuseet ved Akershus Festning i Oslo. Her finner vi også Norges Hjemmefrontmuseum.

 

Museum for okkupasjonshistorie

Hjemmefrontmuseet, eller Norges Hjemmefrontmuseum som er dets fulle navn, er en del av Forsvarets museumsvirksomhet. Det ligger på Akerhus Festning i Oslo, og har utstillinger knyttet til motstandsbevegelsen i Norge under 2. verdenskrig.

Motstandskampen i Norge er museets sentrale fokus, og en rekke gjenstander, bilder og modeller er utstilt i en av festningens eldste deler. Museet holder til i bygningen “Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset”, og er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie. Museet arbeider med å formidle kunnskap om krigsårene 1940-45 i et Norge under tysk okkupasjon.

 

Fra utstillingene ved Norges Hjemmefrontmuseum.

 

Utstillingene

Norges hjemmefrontmuseum ønsker “å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, samt skape et levende inntrykk av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk”. Slik er museets formål beskrevet på deres egne nettsider.

Hovedutstillingene er delt inn i hele 48 temaer, hvor hele krigsforløpet er dekket i ganske kronologisk rekkefølge. Det starter med krigens forspill og den tyske angrepsplanen på Norge kalt “Weserübung”. Videre dekkes de norske styrkenes kamper i både sør og nord, kongens og regjeringens flukt, Elverumsfullmakten, illegal virksomhet, sabotasjeaksjoner og mye mer. Utstillingene avsluttes med fredslutningen i maidagene 1945.

 

Fra utstillingene ved Norges Hjemmefrontmuseum.

 

Vårt besøk

Jeg besøkte Hjemmefrontmuseet en gang på 1980-tallet som elev i ungdomsskolen. Siden den gang hadde jeg ikke vært på museet, før jeg i midten av august tok med egne barn en helg til Oslo. Vi spaserte innom en lørdag ettermiddag, og gikk gjennom alle de 48 hovedtemaene i utstillingen. Det er viktig historie å formidle til oppvoksende generasjoner, og den setter ting i perspektiv til dagens situasjon med flyktninger fra flere kriger rundt i verden. En fin og tankevekkende aktivitet som kan anbefales de fleste av oss.

 

Fra utstillingene ved Norges Hjemmefrontmuseum.

 

Se flere bilder fra hjemmefrontmuseet

 

Kategorier: Kunst/kultur