Treungenbanen

Treungenbanen var en jernbane mellom Arendal i Aust-Agder og Treungen i Telemark. Strekningen Arendal – Åmli ble vedtatt bygget i 1894, og banen ble først tatt i bruk til Froland i 1908, så til Åmli i 1910. Tre år senere ble den forlenget til Treungen ved Nisser. Jernbanen ble brukt til både passasjer- og godstrafikk, med tømmer og malm som de viktigste godstypene.

 

Rekkverk i jernbanebru ved Høgefoss, Nissedal.

 
Den største kunden var Søftestad gruber, som transporterte malm via lekter på Nisser ned til Treungen stasjon. Malmen ble her lastet om til tog, og kjørt til utskipning i Arendal. Men i 1965 ble gruvene nedlagt, og da gikk det bare et par år før Treungenbanen led samme skjebne. I dag er bare den nedre del av banen i drift, som sidespor til Sørlandsbanen fra Nelaug til Arendal.

 

Steinbrua ved Høgefoss, Nissedal.

 

Kulturminner langs banen

Treungenbanen ble erstattet av bedre kjørevei, og deler av veien er bygget på den gamle traseen. Mellom Simonstad i Åmli og endestasjonen ved Nisser er derfor det gamle jernbanesporet fjernet. Men noen minner etter banen finnes fortsatt. Ved Høgefoss i Nisserelva finnes en flott steinhvelvsbru, og ved Simonstad har lokale ildsjeler tatt vare på gamle vogner og restaurert et av de gamle vanntårnene langs banen. Jeg kjører ofte på veiene i traktene der Treungenbanen gikk, og en dag i midt i august stoppet jeg ved et par av kulturminnene.

 

Vanntårn ved Simonstad, Åmli.

 

Se flere bilder fra denne turen

 

Kategorier: Kulturminne