Skog og fjell er nøkkelord når man skal beskrive Innlandet, Norges nest største fylke med 52072 km². Skogen dominerer de østlige og sørlige delene av fylket, men grøderikt jordbrukslandskap dekker Toten, Hedmarken og deler av Glåmdalen. Glommavassdraget drenerer det meste av Innlandet. Norges lengste elv Glomma renner gjennom hele Østerdalen og Glåmdalen, før den møter Vorma med vannmassene fra Gudbrandsdalen og Mjøsa.

Mellom dalførene Begnadalen, Gudrandsdalen og Østerdalen ligger store fjellområder. Innlandet huser de fleste av landets høyeste fjell, med Galdhøpiggen i Jotunheimen som aller høyest på 2469 m.o.h. Men også Dovrefjell og Rondane har topper på godt over 2000 meters høyde.

Det bor over 370000 mennesker i Innlandet fylke. De største byene er Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger. Fylket består av 46 kommuner, alle representert med et bilde i denne serien.