Skog er nøkkelordet når man skal beskrive Hedmark, Norges tredje største med 27307 km². Hele sørfylket er dekket av barskog, og den strekker seg langt nordover i dalførene også. Men det er også mye flott fjellterreng i Hedmark, med Rondslottet som den høyeste toppen på 2178 m.o.h. Glomma, Norges lengste elv, renner gjennom hele fylket fra nord til sør. Hedmark har 22 kommuner, som hver er representert med et bilde i dette galleriet.